วันที่ 16 พ.ย. 49 ที่ผ่านมา  ผมไปอำเภอพรานกระต่าย เนื่องจากได้นัดหมายกับพี่วาด  วานิช เกษตรอำเภอพรานกระต่าย และคุณรัตติยา ขวัญคำ นักส่งเสริมการเกษตร  และคุณสมหมาย  พลอาจ แกนนกลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง  เนื่องจากกลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง  ตำบลคุยบ้านโอง ของอำเภอพรานกระต่าย จะไปร่วม ลปรร.ในงานมหกรรมเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 3 ในห้องของกรมส่งเสริมการเกษตร

         ก็เป็นวันเดียวกับท่านเกษตรจังหวัด หรือคุณเอื้อของเราท่านก็ลงพื้นที่เพื่อพบปะกับนักส่งเสริมการเกษตรของอำเภอพรานกระต่ายเช่นกัน เนื่องจากการมาปฏิบัติงานใหม่ ท่านเลยเดินทางไปพบปะและเยี่ยมเยียนนักส่งเสริมการเกษตรทุกอำเภอ/กิ่งอำเภอ  ทีมงานของคุณเอื้อก็เลยลงสนามไปเรียนรู้งานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ของอำเภอพรานกระต่าย

         ผมเลยนำภาพของคุณเอื้อ เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ท่านสุชาติ  ทองรอด และทีมงานซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนมี หน.วิโรจน์  พ่วงกลัด หน.ฝ่ายยุทธศาสตร์ ผู้ที่คอยสนับสนุนและเอื้ออำนวยการนำKMมาสนับสนุนการทำงานของเรา  และอีกคนก็คือคุณสายัณห์  ปิกวงค์ คุณอำนวยของเราเช่นกัน  งานนี้ก็เลยเป็นบรรยากาศของการเสริมหนุนการทำ KM อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างขวัญ/กำลังใจแก่ทีมงานเป็นอย่างยิ่ง  

 

  • เยี่ยมชมกิจกรรมของกลุ่มเกษตรธรรมชาติบ้านนาป่าแดง   


การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

 


การผลิตน้ำส้มควันไม้


การเลี้ยงหมูหลุมเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์

  • หลังจากนั้นก็ไปเยี่ยมชมการผลิตผักปลอดภัย ของกลุ่มปลูกผักที่ หมู่ 6 ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย

 

         คุณเอื้อของเราได้ลงไปเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจ พร้อมทั้งสนใจกิจกรรมการ ลปรร.ของเกษตรกรเช่นนี้  พวกเราทีมงานทุกคนหวังว่าการเสริมหนุนกระบวนการKMของเราคงเป็นไปด้วยดีและต่อเนื่องและหวังไว้ต่อไปว่า เราคงพีพลังที่จะขยายเครือข่ายการทำงานไปในแนวราบได้อีกมาก   เพราะเพียงเท่านี้ก็สามารถสร้างพลังให้แก่คุณอำนวยในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 

บันทึกมาเพื่อการ ลปรร.ครับ

วีรยุทธ  สมป่าสัก