​คุณค่าคน

ยูมิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อคุณค่าคน คืออะไร ใคร่ขอตอบ

ไม่ใช่ชอบ ชมรูปสวย รวยศักดิ์ศรี

คุณค่าคน คือคิดพูด กระทำดี

อีกทั้งมี ศีลธรรม ประจำใจ

มีเมตตา กตัญญู รู้คุณคน

บุญส่งผล ให้มีสุข ทุกสมัย

เกียรติ์เกริกก้อง ต้องเลื่องลือ ระบือไกล

สุขอยู่ใน คุณความดี เท่านี้พอ.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วัฒนธรรมท้องถิ่นความเห็น (0)