บทบาทและหน้าที่ของนักการเงินที่มีต่อธุรกิจครอบครัวและ SME

ธุรกิจครอบครัว หมายถึง ธุรกิจที่หุ้นส่วนใหญ่เป็นชื่อของสมาชิกในครอบครัว หรืออาจจะเป็นการสืบทอดส่งต่อกิจการจากรุ่นสู่รุ่น

ธุรกิจ SME หมายถึง ธุรกิจขนาดย่อม คือธุรกิจที่เป็นอิสระมีเอกชนเป็นเจ้าของมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำและมีพนักงานจำนวนไม่มาก

บทบาทของนักการเงินที่มีต่อธุรกิจครอบครัวและSME

1. การตัดสินใจและการจัดหาเงินลงทุน

2. การประสานงานและควบคุม

3. พยากรณ์และวางแผน

4. เป็นตัวแทนในการติดต่อกับตลาดการเงิน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)