แผนที่ความคิดการขับเคลื่อนงานสานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ

      • แผนที่ความคิดการขับเคลื่อนงานสานนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ในหน้าที่ศึกษาธิการภาค1 ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.เพื่อนเรียนรู้ โดย ดร.ดิศกุลความเห็น (0)