เทคนิก การติดตามงาน

การบริหารโครงการ การติดตามงาน

ช่วงนี้ดิฉันทำหน้าที่หลายประการตามนโยบายของงานบริการพยาบาล

โดยเฉพาะการบริหารโครงการ

เพื่อให้ผลงานออกมาตามเป้าหมายที่กำหนด

สิ่งที่ทำคือ

  • ขอติดตามงานอย่างเป็นทางการในที่ประชุม แต่ไม่ระบุว่าใครยังไม่ส่งงาน เพื่อให้โอกาสคนที่อาจลืม
  • ยืดหยุ่น โดยเลื่อนวัน dead line ออกไปเป็นครั้งที่สอง
  • ตามแบบส่วนตัวใน line
  • ถ้าถึงเวลา dead line ครั้งที่สอง เราจะไม่ตามอีก
  • ดำเนินการต่อไป โดยจัดให้สำหรับคนที่ส่งงาน

….. อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/journals


ท่านใดมีข้อเสนอแนะ โปรดชี้แนะด้วยนะคะ

แก้ว

20/เมษายน/ 2559

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน APN: Oncologyความเห็น (2)

22/04/59

  • นำเสนอในที่ประชุมเพื่อให้หัวหน้าฯรับทราบ
  • กำหนดวันส่งใหม่
  • ติดตามอย่างเป็นระบบทางเมล

29 เมย59

มีส่งงาน 1 ชิ้น ดีมาก

มีส่งงานตามมาอีก 1

รับปากจะส่งอีก 1

ตามงานครั้งที่ 3

ขอจันทร์ 2 พค 59

ขอรายชื่อและชื่อเรื่อง