แนวโน้มสภาวะเศรษฐกิจไทยและแนวทางการปรับตัวของธุรกิจไทย

แนวโน้มของสภาวะทางเศรษฐกิจของไทยนั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน ซึ่งปัจจัยหลายๆด้านที่ว่านี้ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของไทยในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง โดยปัจจัยดังกล่าวอาจจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดต่างๆที่ทำให้เห็นถึงสถานการณ์ในปัจจุบันทางเศรษฐกิจไทยได้เช่น ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) , ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) , ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) , ดอกเบี้ยรัฐบาล เป็นต้น

ในปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยมีแนวโน้มขยายตัวไม่สูงนักเพราะการส่งออกซบเซาจากเศรษฐกิจคู่ค้าที่ฟื้นตัวช้าและปัจจัยด้านโครงสร้างกำลังซื้อในประเทศยังรอการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม ขณะที่รายได้เกษตรกรยังตกต่ำ และความเชื่อมั่นของภาคเอกชนยังไม่ดี ภาครัฐจึงหาแนวทางในการปรับตัวของเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้น โดยการ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ เพื่อช่วยสนับสนุนการใช้การใช้จ่ายของเอกชน และการใช้จ่ายโดยตรงของภาครัฐ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)