๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ น้อมถวายอภิสัมมานสักการะ

Dr. Ple
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ นพ.สมพนธ์ นวรัตน์ ได้เข้าร่วม กับคณะสงฆ์ ข้าราชการและพุทธศาสนิกชน จังหวัดสมุทรสาคร น้อมถวายอภิสัมมานสักการะ ในพิธีพระราชเพลิงพระศพ สมเด็จพระสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาปริณายก

สมเด็จพระสังฆราช ทรงมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติ อย่างอเนกอนันต์ ในฐานะ ประมุขสงฆ์สูงสุด ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและพระศาสนกิจได้ครบถ้วน ทั้งยังดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศ...เป็นเวลากว่า 730 วัน ที่พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยโศกเศร้ากับข่าวการสิ้นพระชนม์ของ "สมเด็จพระสังฆราช" ด้วยพระชันษา 100 ปี ทรงเป็น "สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 19 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์" ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงแก่วงการศาสนาไทยพระประวัติของ "สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก" และพระอาการประชวร พร้อมทั้งการเลื่อนชั้นยศพระโกศถึง 2 ครั้ง สำหรับใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระนามเดิม ว่า “เจริญ คชวัตร” ถือกำเนิด ณ อ.เมืองกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 3 ต.ค. 2456 โยมบิดาชื่อน้อย และโยมมารดาชื่อ กิมน้อย คชวัตร ทรงเป็นบุตรคนที่ 1 ในจำนวนบุตรชาย 3 คนของครอบครัว เมื่อพระชนมายุย่าง 14 ปี ถือบรรพชาเป็นสามเณร ณ วัดเทวสังฆาราม ต่อมาทรงย้ายมาศึกษาพระปริยัติธรรมที่วัดเสน่หา อ.เมืองนครปฐม 2 พรรษา ก่อนจะย้ายมาศึกษาต่อที่วัดบวรนิเวศวิหาร ในสมัยสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ทรงครองอาราม ทรงสอบได้ประโยคต่างๆ มาโดยลำดับ จนถึงเปรียญธรรม 9 ประโยค

พ.ศ.2476 ช่วงออกพรรษาทรงกลับมาอุปสมบทอีกครั้งหนึ่ง เพื่อญัตติเป็นธรรมยุต ณ วัดบวรนิเวศ โดยมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ครั้งยังเป็นสมเด็จพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็นพระอุปัชฌาย์ และพระรัตนธัชมุนี เป็นพระกรรมวาจาจารย์ เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงผนวชและประทับ ณ วัดบวรนิเวศ สมเด็จพระญาณสังวรได้รับหน้าที่เป็นพระอภิบาลโดยตลอด

เมื่อ พระชนมายุ 59 พรรษา ได้รับพระราชทานสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระญาณสังวร พ.ศ.2532 ทรงโปรดเกล้าฯ สถาปนาเป็นสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นพระองค์แรกที่ใช้พระนามเดิมเฉกนี้ และทรงให้ถือเป็นแบบธรรมเนียมตราในกฎมหาเถรสมาคมสืบมา พระองค์ทรงมีคุณูปการอันทรงคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ ในฐานะประมุขสงฆ์สูงสุด พระองค์ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจและพระศาสนกิจได้ครบถ้วน ทั้งยังดำเนินงานพระธรรมทูตในต่างประเทศอย่างเป็นรูปธรรม

ขอบคุณ เรื่องจาก ทีมข่าวไทยรัฐออนไลน์


วันนี้ 16 ธันวาคม 2558 จึงเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของเราปวงชนชาวไทยในการน้อมถวาย อภิสัมมาสักการะ สมเด็จพระสังฆ สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริณายก .. วันนี้จึงมีความสำคัญมากอีกวันหนึ่งของคนไทยทั่วประเทศนะคะ


ขอบคุณค่ะ

๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมศรี นวรัตน์ ศิษย์ ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ความเห็น (8)

เขียนเมื่อ 

น้อมสักการะด้วยคนครับพี่

ปีใหม่ไปไหนครับ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ น้อง ดร.ขจิต ....

ปีใหม่ พีี่เปิ้นไปใส่บาตรวันที่ 1 นะคะ สายๆ จะไปดูหนังกับ MASATO YU นะคะ ... ท่าน อาจารย์ไปไหนค่ะ ...

ที่บ้านเมืองกาจน์ คงจะหนาวมากๆเลยนะคะ

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาบุญด้วยนะครับ

เขียนเมื่อ 

เป็นวันเปิดเรียนจึงไม่ได้ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

ที่ทางวัดใกล้บ้านจัดจ้ะ


-สาธู....

เขียนเมื่อ 

คุณความดี ...
คือสิ่งไม่ตายและแตกดับไปกับตัวตน

....

ขอบพระคุณที่บันทึกวันสำคัญๆ ของชาวไทย ครับ

เขียนเมื่อ 

ไม่มีโอกาสไปที่วัด แต่น้อมใจส่งเสด็จที่บ้านในกรุงเทพ ฯ หน้าจอทีวีตลอดจนกระทั่งพิธีเผาจริงซึ่งสมเด็จพระบรม ฯเสด็จกลับมาประกอบพิธีหลังจากที่ท่านเสด็จกลับวังไปแล้วสองรอบค่ะ ได้ชมโขนหน้าไฟ สวยงามค่ะ พระเมรุสวยเรียบง่าย พิธีการสมพระเกียรติยศค่ะ