เป็นคุณเอื้ออยู่ที่ชุมพรตั้งใจว่าจะมีส่วนร่วมแชร์ความรู้ ในบล็อกกับเขาบ้าง  แต่ไม่ค่อยมีเวลาทั้งอ่านหรือจะเขียน   จนในที่สุดได้มีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นคุณเอื้อที่จังหวัดกำแพงเพชร  ถ้าไม่มีส่วนร่วมเสียเลย ก็จะทำหน้าที่ของคุณเอื้อได้ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากที่กำแพงเพชรเขาเข้มแข็งในเรื่องนี้มาก

          24 ตุลาคม  2549 ได้รับคำสั่งย้ายจากจังหวัดชุมพร ไปจังหวัดกำแพงเพชร ไดยไม่รู้ตัว  ยังเสียดายจังหวัดชุมพรซึ่งเป็นบ้านเกิด และยังไม่ครบวาระ 4 ปี แต่เมื่อมีคำสั่งให้ย้ายไปจังหวัดกำแพงเพชร ก็ยินดี เนื่องจากน้องๆ ที่จังหวัดกำแพงเพชรยินดีต้อนรับ เพราะเคยอยู่มาก่อน และน้องๆ ทำงานเข้มแข็งกันทุกคน

         กว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติงานก็เหนื่อยพอดู  ชุมพรไปกำแพงเพชรห่างกัน 800 กว่ากิโลเมตร ต้องเดินทางไปกลับ 3 รอบ รวมแล้วเดินทางประมาณ 4,900 กิโลเมตร คือ

  • รอบที่ 1  หาบ้านพัก
  • รอบที่ 2  รายงานตัว เนื่องจากกำหนดว่าจะต้องปฏิบัติราชการ ณ สถานที่ใหม่ ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549  และ
  • รอบที่ 3  ขนของย้ายครอบครัว

         1 พฤศจิกายน 2549  เข้ารายงานตัวต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  ซึ่งขณะนั้นทราบแล้วว่าท่านต้องย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ  ท่านได้ให้แนวคิดไว้ว่า 

          "จังหวัดกำแพงเพชรเป็นเมืองเกษตร และมีพืชชนิดหนึ่งเป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชร ที่มีชื่อเสียงมานาน คือ กล้วยไข่ ดังคำขวัญของจังหวัดที่ว่า กรุพระเครื่อง เมืองคนแกร่ง  ศิลาแลงใหญ่ กล้วยไข่หวาน น้ำมันลานกระบือ  จึงขอฝากเกษตรจังหวัดกำแพงเพชรคนใหม่ ให้พยายามส่งเสริม สนับสนุนกล้วยไข่ให้เป็นพืชประจำถิ่นของจังหวัดกำแพงเพชรไว้ด้วย  ส่วนพืชเศรษฐกิจตัวอื่นๆ เช่น ข้าว มันสำปะหลัง อ้อย และพืชอื่นๆ ก็ทำไป ขอให้กล้วยไข่เป็นพืชตัวเศรษฐกิจพอเพียงก็แล้วกัน"

          หลังจากพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรแล้ว  ก็มาคิดเรื่องกล้วยไข่กำแพงเพชร  ซึ่งตรงกับความเดิมที่ได้ข้อมูลมาว่าประเทศไทยกำลังสร้างถนน R 3 เป็นเส้นทางเชื่อมต่อ ไทย-จีน เชื่อมระหว่าง คุณหมิง - กรุงเทพฯ - ผ่าน เชียงราย -เชียงของ - ลาว -สิบสองปันนา - คุณหมิง คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในปี 2550 ทำให้ไทยสามารถส่งผลไม้สู่จีนได้เร็วขึ้นมีผลดีต่อผลไม้สดของไทย

          และจากข้อมูลทราบว่า ผลไม้ไทยที่คนจีนชอบมากๆ มีอยู่ 2 ชนิด คือ ทุเรียน ถือว่ากินแล้วให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย  และกล้วยไข่ คนจีนมีความเชื่อว่าเป็นผลไม้ฮ่องเต้ กินแล้วจะเป็นศิริมงคล  ดังนั้น ถ้าคิดจะฟื้นฟูกล้วยไข่กำแพงเพชร ก็น่าจะมีตลาดเมืองจีนรองรับได้ในอนาคต  และกำลังคิดว่าถ้าคิดเป็นโครงการ "กล้วยไข่กำแพงเพชรสู่กำแพงเมืองจีน" และหากทำได้จริง คงจะสามารถฟื้นฟูกล้วยไข่เมืองกำแพงเพชรได้แน่..ว่าจะลองดูครับ

          10 พฤศจิกายน 2549   ประชุมเจ้าหน้าที่บนสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร  และ 16-23 พฤศจิกายน 2549 ก็จะออกเยี่ยมเยียนเจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ   รวมกับอีก 2 กิ่งอำเภอ คงได้เนื้อหาทำข้อมูลเพิ่มขึ้นอีกมาก  เอาไว้ค่อยเขียนต่อนะครับ

สุชาติ  ทองรอด

15 พ.ย. 2549