นาย วีระ คมวิลาศ

Usernameveerakom
สมาชิกเลขที่99819
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

เกิด จ.นครศรีธรรมราช

เรียน ป.1-6 รร.วัดท่านคร ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรีฯ

        ป.7 โรงเรียนท่าแซะ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

        มศ.1-มศ.3 โรงเรียนวิเชียรมาตุ อ.เมือง จ. ตรัง

        อาชีวะปี1-3 วิทยาลัยเกษตรกรรมตรัง (รุ่น11)

                   4-5 วิทยาลัยเกษตรกรรมไสใหญ่ จ.นครศรีฯ(รุ่น 14)

       ปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       การทำงาน   พ.ศ.2522- 2552 รับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร นักวิชาการเกษตร  นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร    ณ.จังหวัดชุมพร

                        1 ตุลาคม พ.ศ. 2552 ลาออกจากงานราชการ

                         พ.ศ. 2553 ทำธุรกิจส่วนตัว ที่ จ.ชุมพร