หนุ่ม ร้อยเกาะ

  ติดต่อ

  ติดต่อ
 • Username: numfon33
 • นักวิชาการเกษตร
 • สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา
 • สมาชิกเลขที่ 13004
 • เป็นสมาชิกเมื่อ 
 • เข้าระบบเมื่อ 
 •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
 •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

การศึกษา

 • วทบ.เทคโนโลยีการผลิตพืช ลาดกระบัง 2531
 • สสบ.ส่งเสริมการเกษตร มสธ.2535
 • กษม.ส่งเสริมการเกษตร มสธ.2545
 • นิติศาสตร์ มสธ.2554

การทำงาน

 • เจ้าพนักงานการเกษตร ศูนย์ป้องกันกำจัดตั๊กแตนและศัตรูพืชพิเศษ ลพบุรี 2532
 • นักวิชาการเกษตร (ที่เดิม)2534
 • นักวิชาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน 2540
 • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (ที่เดิม) 2541
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร (ที่เดิม) 2546
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2548
 • นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2551
 • นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา 2557
 • นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา 2558

ประสบการณ์

 • นักวิชาการเกษตรสำรวจศํตรูพืชภาคอากาศ ร่วมกับสำนักฝนหลวงและการบินเกษตร
 • webmaster website สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน
 • webmaster website สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 • วิทยากร KM_ e-Learning กรมส่งเสริมการเกษตร
 • TOT_R2R สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สุราษฎร์ธานี