ครูวินิจ : ครูดีที่น่ายกย่อง

เวลาที่ดิฉันรู้สึกเหนื่อย หรือท้อแท้จากการทำงาน เมื่อนึกถึงครูผู้นี้จะทำให้ดิฉันมีแรงใจ แรงกาย ที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไป

                ครูดีที่น่ายกย่อง ที่จะเล่าถึงในวันนี้ เป็นครูที่เกษียณอายุราชการไปแล้วหลายปี  แต่ยังเป็นครูที่อยู่ในดวงใจของลูกศิษย์  ผู้ปกครอง  ลูกน้อง  เพื่อนร่วมงานในโรงเรียน  ผู้บริหาร  เพื่อนครูวิทยาศาสตร์ในจังหวัดนนทบุรี ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ และ ดิฉันด้วย  เวลาที่ดิฉันรู้สึกเหนื่อย หรือท้อแท้จากการทำงาน เมื่อนึกถึงครูผู้นี้จะทำให้ดิฉันมีแรงใจ แรงกาย ที่จะลุกขึ้นสู้ต่อไป ครูท่านนี้คือ ครูวินิจ   ชาติวัฒนานนท์                 
              
ครูวินิจ ชาติวัฒนานนท์  เคยสอนอยู่ที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์     จังหวัดนนทบุรี ท่านบรรจุ และปฏิบัติหน้าที่ครูอยู่ที่โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ จนเกษียณอายุราชการ  ครูวินิจ    เป็นครูวิทยาศาสตร์    เป็นหัวหน้าหมวดวิทยาศาสตร์ เป็นเลขานุการศูนย์ฯวิทยาศาสตร์ จังหวัดนนทบุรี  สิ่งที่ทำให้ครูวินิจเป็นครูในดวงใจก็เพราะครูวินิจมีคุณลักษณะ ดังนี้
    
1.       ให้ความรัก เมตตา เป็นกันเอง ดูแลเอาใจใส่ ให้ความช่วยเหลือ  หวังดี แก่ทุกคนอย่างจริงใจ
    
2.       มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าทำ กล้ารับผิดชอบผลของการกระทำ
    
3.       เสียสละทั้งเวลา กำลังกาย กำลังใจ กำลังความคิด กำลังทรัพย์ ทั้งของตนเองและบุคคลในครอบครัว
    
4.       มีพฤติกรรมการทำงานคุณภาพ วิสัยทัศน์กว้างไกล วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบตลอดแนวอย่างรอบคอบ ในลักษณะการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานที่เป็นส่วนรวม ไม่ใช่เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของผู้บริหาร
    
5.       ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบ ทั้งส่วนตัวและโดยระบบของการทำงาน
    
6.       ไม่เมินเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือสิ่งที่ทำให้สูญเสียเกียรติภูมิของความเป็นครู  โดยหาทางแก้ไขด้วยวิธีการที่แยบยล
    
7.       ร่วมทุกข์ ร่วมสุข ร่วมทำหน้าที่ ไม่บ่น ไม่ท้อ
    
8.       ให้ความสำคัญกับทุกคน ให้เกียรติผู้อื่น
    
9.       คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม

ด้วยคุณสมบัติดังกล่าวจึงทำให้ครูวินิจเป็นแบบอย่างที่ดีของครู   เป็นครู

ในดวงใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  สิ่งที่เห็นเป็นพยานอย่างง่ายๆ คือ  ในวันครูของทุกปี จะมีศิษย์เก่าพากันไปคารวะครูวินิจที่บ้านเป็นประจำมิได้ขาด น่าปลื้มใจ*******************************************

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชุมศรี เนียมประดิษฐ์

คำสำคัญ (Tags)#แบบอย่างครูดี

หมายเลขบันทึก: 59810, เขียน: 15 Nov 2006 @ 09:49 (), แก้ไข: 23 Jun 2012 @ 08:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

ครูสมใจ
IP: xxx.24.244.71
เขียนเมื่อ 
      อยากรู้จักครูวินิจจัง... สมัยนี้หายากมาก  อยากให้ อ.ชุมศรี หาตัวอย่างครูดีดีมาเล่าเป็นแบบอย่างเรื่อยๆ ดิฉันคิดว่า ศน.น่าจะทำหน้าที่อย่างนี้นะ
ธเนศ ขำเกิด
IP: xxx.25.74.173
เขียนเมื่อ 
    คิดถึงพี่วินิจมากเลย  ท่านเป็นคนเก่งและคนดีจริงๆ  สมัยเมื่อผมอยู่ที่นครปฐม  พี่วินิจช่วยเหลือ และเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ของเขตการศึกษา 1 ทุกครั้ง...  อยากพบและคุยกับพี่นะ
กิตติ สุขสอาด
IP: xxx.27.93.179
เขียนเมื่อ 

ผมก็ขอยกย่องท่านเช่นกันครับ