Active learning และ Flipped classroom มหาวิทยาลัยบูรพา (1)


การเรียนการสอนแบบ Active learning และ Flipped classroom

ตอนนี้ผู้เขียน อาจารย์ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์และคุณหมออานุภาพ เลขะกุล มาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี อากาศที่นี่ยามเช้าสดชื่นมาก ออกไปทานข้าวเช้าพบคุณหมออาณุภาพเพิ่งไปวิ่งออกกำลังกายกลับออกมา อาจารย์หมอแข็งแรงจริงๆครับ ผู้เขียนไม่ค่อยได้ออกกำลังกายตอนเช้า เย็นนี้เล็งสระว่ายน้ำไว้แล้ว ว่าจะไปว่ายน้ำเสียหน่อย ชอบใจบรรยากาศที่นี่ครับเอาตารางกิจกรรมมาให้ดูก่อนครับ..

กำหนดการจัดกิจกรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การเสริมสร้างความรู้และทักษะของคณาจารย์ในการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

วันที่ ๓ - ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ห้องประชุม MD ๖๐๑ ชั้น ๖ อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา


วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลากิจกรรม

๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ ลงทะเบียน - รับเอกสาร

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปิด โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย

ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี กล่าวรายงาน โดย

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Learning in 21st century and Transformative Learning

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุลคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Active learning: What, Why and How?

โดย รองศาสตราจารย์นายแพทย์อานุภาพ เลขะกุล

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๒:๐๐ – ๑๓:๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓:๐๐ – ๑๔:๓๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Flipped classroom (I)

โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

๑๔:๓๐ – ๑๖:๐๐ น. บรรยาย/ฝึกปฏิบัติ เรื่อง Flipped classroom (II)

โดย ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์ และคณะ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


อาจารย์หมออาณุภาพเริ่มการบรรยายโดยให้ดูเลข 2-88-8 ให้ผู้เข้าประชุมทายว่าเป็นเลขอะไร แล้วเฉยว่า 2 คือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเราใช้ 2% ของ GDP และ 88 คือ คุณภาพการศึกษาไทยเราอยู่ในอันดับที่ 88 ของโลกและอยู่ในอันดับที่ 8 ของอาเซียน ดู power point ข้างล่างนะครับ


ในข้อมูลของนักศึกษาและนิสิตพบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ดี แต่ว่า เมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2-4 ความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง

ต้องสอนให้นิสิตมีวิธีการหาความรู้ การสอนนิสิตในปัจจุบันความรู้มันสูญหายไปได้ ทำอย่างไรให้นิสิตมีความรู้คงอยู่ตลอดไป การให้นิสิตส่งงานต้องมีการพูดคุยกัน ว่าเอามาจากไหน คุณคิดว่ามีความถูกต้องหรือไม่อย่างไร ความรู้สามารถค้นหาจากที่ต่างๆได้ ...พยายามตะหนักเรื่องกระบวนการ การนำไปใช้ ...

ในสมัยก่อนการเรียนรู้ต้องไปเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญ แต่ปัจจุบันความรู้อยู่ทุกหนทุกแห่ง สามารถเรียนรู้เองได้ ไม่ต้องมาจากการถ่ายทอดคำต่อคำ การสำรวจความต้องการของผู้ประกอบการในต่างประเทศจะได้ 21 st century skills ออกมา...

อาจารย์หมออาณุภาพ พยายามยกตัวอย่างเรื่อง ความรู้ไม่เปลี่ยนแต่บริบทเปลี่ยนเช่น การสอนเรื่องปรัญชาของตะวันตกแต่ตะวันออกมีอีกแบบหนึ่ง ในปัจจุบันเราเน้น performances based outcome ในปัจจุบันการเข้าถึงความรู้นิสิตหรือนักศึกษามีความรู้มาก แต่นิสิตจะต้องมีความรู้เรื่องภาษา เทคโนโลยี นิสิยใฝ่รู้ การบริหารจัดการเวลาเพื่อเรียนรู้

ปัญหาที่พบคือโมเดลการศึกษาเป็นศตวรรษที่ 19 แต่คนเป็นคนศตวรรษที่ 21 ครูไม่สามารถสอนนักเรียนในทุกๆอย่างได้ ทำอย่างไรให้นิสิตอยู่กับการศึกษาหรือการสอนได้ (engagement) ตลอดเวลา นิสิตปรับตัวได้เร็ว การเปลี่ยนอะไรต้องเปลี่ยนตนเองก่อน ตอนนี้เนื้อหาไม่ใช่สิ่งสำคัญตลอดไป การศึกษาไม่อยากได้ครูที่เติมความรู้ให้แก่นักเรียนเหมือนการเติมน้ำมัน
มีกิจกรรมให้อาจารย์ระดมความคิดด้วยครับ

ตอนบ่าย อาจารย์ดร.จันทวรรณ เริ่มบรรรยายตอนกลางวันต่อเรื่อง Flipped classroom

การออกแบบชั้นเรียนในฝันของอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคำถาม

1.Design Your Dream Classroom

2.List website/software you use for your class

3. Imagine software abilities you want for your classการนำเสนอของอาจารย์

ชอบอาจารย์ท่านนี้นำเสนอดีมาก

อาจารย์ดร.จันทวรรณ แนะนำ VDO creation desktop software ดังนี้

Screen-Cast-O-Mattic (free) Web-based

Jing (free ) Download for Mac or PC

Educreations (free) Web-Based

Snagit ($50) Download for Mac or PC

Camtasia Studio ($99-150)

นอกจากนี้ยังมี VDO creation tablet/mobile apps เช่น

ScreenChomp (free)

Educreations (free)

Show Me (free)

Explain Everything ($2.99)

อาจารย์ดร.จันวรรณแนะนำการใช้ Clip video ง่ายจากโปรแกรม Explain Everything

อาจารย์ดร.จันทวรรณ บรรยายเรื่อง Flipped room และการใช้ www.classstart.org ให้อาจารย์ทุกๆท่านลองใช้โทรศัพท์เปิดชั้นเรียน

ตอนนี้ผู้เขียนรอทำกิจกรรม ท่านคุณหมออาณุภาพจะบรรยายก่อนครับ แล้วจะมาเขียนรายละเอียดเพิ่มนะครับ ขอบคุณครับ...หมายเลขบันทึก: 598060เขียนเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 00:28 น. ()แก้ไขเมื่อ 3 ธันวาคม 2015 10:43 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (18)

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจครับ

-รออ่านและดูคนว่ายน้ำ..55

ขอบคุณคุณเพชรมากครับ

เอาภาพการบรรยายมาเพิ่มให้แล้วนะครับ

เห็นสไลน์นี้ ... การศึกษษไทย น่าเป็นห่วงนะคะ

ดีใจมากค่ะที่เผยแพร่ขยายผล Active Learning เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

ขอบคุณมากครับพี่เปิ้น

เราจะต้องช่วยกันครับ

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

คุณหมออาณุภาพและดร.จันทวรรณบรรยายได้เข้าใจง่าย

ผมมาเรียนรู้และมาช่วยทำกระบวนการครับ

ขอบคุณอาจารย์ต้นมากครับ

ที่ได้ความรู้ใหม่ลองไปใช้ www.classstart.org ดูนะครับ

ได้ลองใช้ไหมครับ

ขอบคุณอาจารย์ was

ที่มาแอบดู

สนใจไหมครับ

5555

เห็นสถิติ 2-88-8 แล้วรู้สึกเป็นห่วงมากครับ
โดยเฉพาะเรื่องที่ว่านิสิตชั้นปีที่ 1 มีความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยถอยลงเมื่อขึ้นชั้นปีที่ 2-4

ขอร่วมเป็นกำลังใจให้ผู้เขียน และอาจารย์ดร.จันทวรรณ
ในการปรับเปลี่ยนวิธีคิดไปถึงการเรียนการสอนด้วยครับ

เอาฝนมาให้ เป็นกำลังใจคนทำงานจ้าา


  • การศึกษาบ้านเรามีเรื่องที่ต้องแก้ไขปรับปรุงเยอะจริงๆครับ แค่ที่โรงเรียนที่รู้ก็หลายเรื่องแล้ว..
  • ขอบคุณความรู้ครับ น่าสนใจเลยครับพอพูดอย่างนี้ 2-88-8

ชื่นชมครับ,
วันหลังถ้ามีเวทีเช่นนี้อีก แจ่้งล่วงหน้าหน่อยนะครับ ผมจะส่งหนังสือไปสมทบแจกฟรีเพื่อเสริมการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนร่วมกัน ครับ

...

ขอบคุณพี่ roj มากครับ

เป็นเรื่องน่าคิดเลยครับ

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

ฝนตกเยอะมาก

คุณครูย้ายไปหนึ่งท่านนะครับ

ขอบคุณพี่ครูธนิตย์ โรงเรียนบ้านเรา

มีปัญหาเรื่องคุณครู ไม่ตรงเอกและขาดครูครับสำหรับโรงเรียนไกลๆ

ขอบคุณคุณแผ่นดิน

ถ้ามีกิจกรรมแบบนี้

จะแจ้งล่วงหน้าเลยครับ

ขอบคุณมากๆครับ

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี