อุดมพันธ์

ครู คศ.2
โรงเรียนสุราษฎร์ธานี
Usernamekruting
สมาชิกเลขที่60929
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

               เป็นคนสุราษฎร์ธานี เมืองคนดี

การศึกษา 

              การศึกษาบัณฑิต  วิชาเอกสังคมศึกษา   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

              การศึกษามหาบัณฑิต  การมัธยมศึกษา (การสอนสังคมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม