151202-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – February / festive & festal / fewer & less

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


โปรดสังเกต February มีสี่พยางค์ แต่บางคนอ่านออกเสียง R ตัวแรกเบาไปหน่อย

จึงเป็นเหตุให้ คนฟังสะกดโดยไม่เอา R ตัวนั้นเข้ามาด้วย เป็นบาปอย่างยิ่ง

เพราะเดือนนี้ อาภัพอยู่แล้ว มีจำนวนวัน น้อยกว่าเพื่อนโหลเดียวกัน

ขอให้พวกเราจงเขียนให้เต็ม


Festive & festal ทั้งสองคำ อ้างอิงถึง

งานเทศกาล = festival หรือการเลี้ยงฉลอง = feast

Festive มีความหมายเพิ่มถึง ความสนุกสำราญ = joyous หรือ การรื่นเริง = merry

The factory was due to shut for the festive period.

The whole town is in festive mood.

Festal หมายถึง เรื่องที่เกี่ยวกับการเลี้ยงฉลอง ซึ่งโอกาสเช่นนี้ อาจเป็น festive ได้

แต่มิได้หมายความว่า โอกาสที่เป็น

festive ทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับ การเลี้ยงฉลอง feast หรืองานเทศกาล festival

He appeared in festal array.

Plum pudding was originally served on festal days as a main course.


Fewer & less

Fewer เป็นรูปแบบการเปรียบเทียบของ few ใช้กับ นาม ที่เป็นพหูพจน์

Fewer vegetables.

Fewer responsibilities.

Less เป็นรูปแบบการเปรียบเทียบของ little

ใช้คำนี้ในความหมายว่า มีจำนวนน้อย = small amount

แทนที่จะเป็น จำนวนที่น้อยกว่าของ = a fewer number of

ใช้ Less than กับ จำนวน และการแสดง เวลา และ ระยะทาง

Less than a thousand. Less than ten seconds. Less than four miles.

การใช้ Less แทนที่ fewer ถือเป็นการใช้ที่ ไม่ถูกต้อง ถึงแม้จะมีการพูดผิด บ่อยครั้ง

ให้จำว่า Fewer = not so many

และ Less = not so much

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)