KM EXTERN (10) : ขยายเครือข่าย

เครื่อข่าย โครงการสร้างเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิต

  เมื่อวานนี้ มีการประชุม ภาคี ของ สคส  มีวาระที่น่าสนใจ คือ โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของเครือข่าย กลุ่มออมทรัพยืเพือ่การผลิต ของ สมาคมกลุ่มออมทรัพย์เพือ่การผลิต โดย การนำเสนอผ่าน กรมพัฒนาชุมชน  โดยโครงการนี้ มี จุดประสงคืเพือ่

  • เสริมสร้างเครือข่ายกลัยาณมิตรระหว่ากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

 โดยมีการคัดเลือกกลุ่มออมทรัพย์จาก 4 ภูมิภาค จำนวน 15 จังหวัด มาเข้าร่วมโครงการ   โดยมีวิธีการคือ

  เชิญกลุ่มออมทรัพย์ที่ประสบการ์ณ 5 ปี ที่ผ่านวิกฤติ ที่ผานมา แล้วพอ ผ่าฟันได้  และ เชิญกลุ่มที่อาจจะผ่าฟันไม่ได้ มาทำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โดยเชิญตัวแทนจังหวัด ละ 3 คน จากนั้น ให้ตัวแทนกลับมาสร้างเครือข่ายภายใน เขช่น ภายใน ชุมชนของเขา หรือ ผ่านทาง อบต  หรือ แลกเปลี่ยน กับ ชุมชน หรือ ตำบลใกล้เคียง

ที่สำคัญ ไม่ใช่มีการจัด แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้ว ก็ให้กลับไปทำในแต่ละจังหวัด แล้วหายไปเลย  จะต้องมีกลุ่มคนที่ต้อง ติดตาม  เกาะติด ตามผล ด้วย ไม่เช่นนั้น ก็จะสูญหายไปตามกาลเวลา

เมื่อวานนี้ ก็มี นายก กลุ่มออมทรัพยื จาก จังหวัด สุพรรณบุรี มาเล่าถึงความสำเร็จในกลุ่มของเขา ฟัง แล้วก็ประทับใจ  กลุ่มของจังหวัดนี้ ค่อนข้างจะเข็มแข็ง   ยังสามารถที่มีใจเป็นกลัยาณมิตร สามารถ ช่วยเหลือ กลุ่มที่ยังอ่อนแอ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับกลุ่มที่อ่อนแอได้   จนพี่ สุเดช เอยปากว่า นี่แค่นี้จุดเริ่มต้นก็มีกัลยาณมิตรแล้ว เป็นจุดเริ่มที่ดี   ...

     นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการเริ่ม เครื่อข่ายการเรียนรู้ โดยเอาจาก sucess story มาเป็นตัวเดินเรื่อง ....  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Management exchange

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#ความรู้#แลกเปลี่ยนเรียนรู้

หมายเลขบันทึก: 59780, เขียน: 15 Nov 2006 @ 08:08 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)