ต้องขออภัยด้วยนะครับ  สำหรับท่านที่รอคอยผลการประกาศรางวัล BIO - Award  ซึ่งได้แจ้งไปตั้งแต่ตอนแรกว่าจะประกาศให้ทราบในวันนี้

ด้วยเหตุจำเป็นของคณะกรรมการ   เห็นตรงกันว่าการพิจารณาผู้รับรางวัลนั้น  ต้องตรวจสอบรายละเอียดค่อนข้างเยอะ  จำเป็นต้องเข้าไปอ่าน blog ของสมาชิกในหน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารอบแรก  ซึ่งมีเยอะมาก   จึงเกรงว่าหากด่วนตัดสิน  จะมีผลในเชิงคุณภาพได้  จึงขอเลื่อนการประกาศผลไปเป็นวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน  49  แทนนะครับ

ขออภัยในความล่าช้าด้วยนะครับ

  

กรรมการรางวัล BIO - Award 2006

ธวัช  หมัดเต๊ะ

อุรพิณ  ชูเกาะทวด

อาทิตย์  ลมูลปลั่ง

ดร. จันทวรรณ  น้อยวัน (แทน ดร. ธวัชชัย  ปิยะวัฒน์)