สัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการโรงเรียนกวดวิชา

ถึงแม้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะมิได้บัญญัติกำหนดนิยามของสัญญาว่าหมายถึงอะไร แต่เมื่อได้พิจารณาจากตำราทั่วไป และความหมายของนิติกรรมแล้วพอสรุปได้ว่า สัญญา หมายถึง นิติกรรมสองฝ่ายหรือหลายฝ่ายที่เกิดจากการแสดงเจตนาเสนอ สนองต้องตรงกันของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไปที่มุ่งจะก่อให้เกิดเปลี่ยนแปลงหรือระงับนิติสัมพันธ์

การประกอบกิจการประเภทโรงเรียนกวดวิชา มีความเกี่ยวข้องกับสัญญา และคู่สัญญา ในด้านต่าง ๆ  เช่น   

            

สัญญาที่เกี่ยวข้อง

คู่สัญญา

เหตุผลที่ต้องทำสัญญา

ด้านอาคารสถานที่

1. สัญญารับเหมาก่อสร้าง ในกรณีต้องการสร้างอาคารเอง

  บริษัทรับเหมาก่อสร้าง

  เพราะต้องระบุระยะเวลาการก่อสร้าง คุณภาพของงานที่ต้องทำตามกำหนด

2. สัญญาขอเช่าอาคาร สถานที่ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการไม่ได้เป็นเจ้าของอาคาร 

เจ้าของอาคารสถานที่

ต้องระบุระยะเวลาการเช่า การจ่ายค่าเช่า และเงื่อนไขในการเช่าเพื่อประกอบกิจการ
3. ในกรณีต้องเช่าอาคาร  อาจเกิดสัญญาเช่าอีกประเภท คือ การเช่าช่วง เนื่องจากผู้มีสิทธิในอาคารขณะนั้นเป็นผู้เช่าที่ไม่ใช่เจ้าของอาคาร

ผู้เช่าอาคารสถานที่

เพื่อระบุระยะเวลาการเช่าช่วง  และการ    ชำระค่าเช่าช่วง

ด้านการเงิน

1. สัญญากู้เงิน   

  ธนาคาร

บางครั้งอาจมีเงินทุนไม่พอ ต้องขอกู้เงินจากธนาคาร  สัญญาที่ทำก็เพื่อกำหนดเงื่อนไขการชำระเงินคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นระยะเวลากี่ปี,เงื่อนไขการผิดสัญญาชำระเงินคืน
2. สัญญาค้ำประกัน  

ธนาคาร

เนื่องจากการกู้เงินจำเป็นต้องมีการค้ำประกัน สิ่งที่นำมาค้ำอาจเป็นตัวบุคคล หรือทรัพย์สิน

ด้านบุคลากร

1 หนังสือสัญญาจ้าง เช่น ครู, พนักงานต่าง ๆ

บุคคลที่เกี่ยวข้อง

เพื่อกำหนดรายได้และอัตราค่าจ้างรวมถึงระยะเวลาจ้าง  
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Homework

คำสำคัญ (Tags)#สัญญาโรงเรียนกวดวิชา

หมายเลขบันทึก: 59763, เขียน: 15 Nov 2006 @ 01:26 (), แก้ไข: 14 Apr 2012 @ 19:29 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 3, อ่าน: คลิก


ความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

รูปนี้น่ารักนะย่ะ

ชอบของพี่จังที่ทำเป็นตารางให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีสัญญาใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

นี่แหล่ะคือกำลังใจที่หยิบยื่นให้ ขอบคุณค่ะ Ta รัตน์