คืนนี้อ่านหนังสือเรื่อง ทำไมทีมไม่เวิร์ค  ทำให้นึกถึงอีเมลที่เพื่อนส่งมาให้  จึงนำมาฝากเพื่อน ๆ G2K ค่ะ

There is a story of four men, name
  
   EVERYBODY
   ,  SOMEBODY,  ANYBODY,  and  NOBODY.
  
 
  
    
  
 
  
   There is an important work they have to do
  
 
  
   and  EVERYBODY   are asked to do it.
  
 
  
    
  
 
  
   EVERYBODY 
    sure that   SOMEBODY  will do it.
  
 
  
    
  
 
  
   ANYBODY
     should do it,   but  NOBODY  has done it.
  
 
  
    
  
 
  
   SOMEBODY
     become angry,  because it is  EVERYBODY ‘ s  task.
  
 
  
    
  
 
  
   EVERYBODY   
   think that   ANYBODY     has done it,
  
 
  
   but  NOBODY  realize that  EVERYBODY   did not want to do it.
  
 
  
    
  
 
  
   Finally  EVERYBODY   blame  SOMEBODY
  
 
  
   when  NOBODY  do  everything that can be done by  ANYBODY