COPs :Healthy Workplace at WU

รู้สึกภูมิใจและชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆ ของเราที่ทำให้เรามีรอยยิ้มทั้งวัน...และก็ต้องร่วมก่อร้างสานฝันต่อไป

เนื่องด้วยในวันนี้ (14 พ.ย. 49 ) คณะจากสถาบันการศึกษาสาธารณสุขให้เป็นองค์กรการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สอส. ผู้สนับสนุนทุนเยี่ยมชมโครงการสถานที่ทำงานน่าอยู่น่าทำงาน ซึ่งดำเนินโดย COPs Healthy Workplace at WU. บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีกับการเติบโตของชุมชนที่สามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถขยายผลได้เกือบทั่วทั้งองค์กร โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมโครงการในปัจจุบันถึง 17 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายที่จะให้สถานที่ทำงานมีความสะอาด ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี และมีชีวิตชีวา ผ่านกิจกรรม 5ส, กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศการทำงานแบบมีชีวิตชีวา ซึ่งทำให้คนก็เป็นสุข งานได้ประโยชน์ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ
ซึ่งตนเองคิดว่าปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของการดำเนินโครงการนี้คือ
1. มีผู้บริหารที่เป็นผู้เอื้ออำนวย คอยให้กำลังใจ สนับสนุน ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง
2. การมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลอย่างทั่วถึงของสมาชิก
3. การมีหน่วยงานแกนนำที่มีความยินดีแบ่งปัน ได้แก่ พัสดุ การเงิน สำนักวิชาสหเวชฯและส่วนกิจการนักศึกษา
4. การมีกิจกรรมที่หลากหลายและต่อเนื่องให้สมาชิกร่วมเรียนรู้ในการคิด ทำไปพร้อมกัน
5. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทบทวนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนในการขับเคลื่อนโครงการ
6. การมีแผนปฏิบัติที่ชัดเจนพี่อำนวย ซ้ายสุด รองศาสตราจารย์ ดร.สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์, พี่ติ๋ม จินตนา ศิริวัฒนโชค หัวหน้าส่วนพัสดุ, พี่สาว จินตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์, พี่โจ๊ก พิพัฒน์พันธ์ สุวรรณอักษร หัวหน้าส่วนการเงินและยังมีพี่ต้อย กรมาศ สงวนไทร หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ, พี่เส็ง สิทธิชัย พนิตอังกูร หัวหน้าส่วนสารบรรณและอำนวยการและอาจารย์วันสุรีย์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

 

ถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึกอาหารว่างสุขภาพสำหรับ คนวลัยลักษณ์ รักษ์สุขภาพ

ตนเองในฐานนะสมาชิกคนหนึ่งรู้สึกภูมิใจและชื่นชมกับความสำเร็จเล็กๆ ของเราที่ทำให้เรามีรอยยิ้มทั้งวัน...และก็ต้องร่วมก่อร้างสานฝันต่อไป...ขอบคุณคะ
                                                                                   ปิติกานต์ (เม)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาองค์กร

คำสำคัญ (Tags)#cops#healthyworkplace

หมายเลขบันทึก: 59750, เขียน: 14 Nov 2006 @ 23:28 (), แก้ไข: 06 Sep 2013 @ 17:37 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

จินตนา ศิริวัฒนโชค(พี่ติ๋ม มวล.)
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ
         พี่ติ๋มขอปลื้มด้วยคน จากการเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานโครงการสถานที่น่าอยู่ น่าทำงาน ของทีมงานจาก สอส.(ผู้ให้เงินสนับสนุนโครงการฯ)มี รศ.ดร.ภารดี เต็มเจริญ(ประธานแผนงาน),รศ.ดร.ประสิทธิ์ ลีระพันธ์(ผจก.แผนงาน)และรศ.ดร.ธราดล เก่งการพานิช(ผชงผจก.แผนงาน) เราเริ่มด้วยการเสนอความก้าวหน้าและผลงานในภาพรวมโดยน้องอร(จรวยพร)ผู้ประสานโครงการ หลังจากนั้นก็เป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดกัน พวกเราปลื้มกับบทสรุปจากท่านผู้มาเยี่ยมชมว่าน่าจะเป็นหน่วยงานต้นแบบได้ โดยเห็นจุดเด่นของ มวล.คือ 1ทำแล้วสามารถขยายผลต่อได้เกือบทั่วทั้งหน่วยงาน จากปีแรกมี 5 หน่วยงาน(พัสดุ การเงิน,กนศ.,ศควและ ส.สหเวชฯ)แต่สามารถขยายผลต่อได้ 17หน่วยงานในปีต่อมา  และ 2ทำได้คลอบคลุมทั้ง 4อ.คือ อาหาร,ออกกำลัง,อารมณ์ และการเอื้ออาทรกันและกัน  จากนั้นก็มีการตรวจเยี่ยมสถานที่ทำงานจริง เริ่มจากส่วนพัสดุ(ของพี่ติ๋ม)ต่อด้วย ส่วนปชส.,ส่วนการเงิน,ส่วนกจน.และส่วนสารบรรณ สรุปคือ "น่าอยู่ น่าทำงาน"จริง(น้องเม คงมีรูปให้ดูได้)
             พวกเราทุกคนมีพลังเต็มที่ที่จะไปให้ถึงเป้าหมายของชุมชนฯคือเป็นต้นแบบหน่วยงานที่"น่าอยู่ น่าทำงาน"ให้จงได้ โดยมีการบ้านจากคำแนะนำของทั้ง 3 ท่าน ในการนำเสนอให้เห็นวิธีการจัดการในแต่ละด้านในเชิงวิชาการ การสนับสนุนจากใคร?เมื่อไร?อย่างไร? มีปัญหาอุปสรรคอะไร?แก้ไขอย่างไร? และผลงานที่ได้ส่งผลกับการทำงานและสุขภาพกายและสุขภาพใจของพวกเราอย่างไรบ้าง เป็นต้น เราคงต้องจัดระบบการแสดงข้อมูลให้ชัดเจนขึ้นเพื่อความสมบูรณ์ของโครงการฯและที่สำคัญกว่าคือการให้ทุกอย่างอยู่ในวิถีชิวิตของชาว วลัยลักษณ์อย่างยั่งยืน
           ใครมีวิธีดีๆแนะนำพวกเราด้วย
ค่ะ
           พี่ติ๋ม มวล.    

ปิติกานต์ (เม)
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 

ต้องขอขอบพระคุณพี่ติ๋มที่คอยเป็นกำลังใจและให้คำแนะนำดีๆ มาตลอด ยังสร้างความมีชีวิตชีวาให้กับน้องๆ ในทุกกิจกรรมของ Healthy...ขอบคุณคะ

นาวาตรีหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอย
IP: xxx.149.31.146
เขียนเมื่อ 

ดิฉันสนใจเรื่อง Healthy workplace และต้องการสถาบันต้นแบบเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงโคจรผ่านโลก internet มาพบ มวล. รู้สึกดีใจมากค่ะที่พบต้นแบบแล้ว จึงอยากขอความกรุณาขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขอเชิญมาร่วมบรรยายหัวข้อนี้ในการประชุมวิชาการประจำปีของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือด้วย

หวังว่าจะได้รับความกรุณานะคะ

ขอบพระคุณนาวตรีหญิง ธิดาทิพย์ หนูลอยคะที่ให้ความสนใจเรื่อง Healthy workplace และยินดีมากที่จะร่วมแลกเปลี่ยนด้วยคะ

อยากจะแนะนำ Blog ของพี่อารี ซึ่งเป็นแกนนำของโครงการ กำลังที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การดำเนินโครงการผ่าน Blog ที่อาจารย์สามารถเรียนรู้ได้คะ ลองเข้าไปแลกเปลี่ยนดูนะคะ

นางสาวอารี จันทร์คงหอม

ยินดีที่จะได้ร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปัน ประสบการณ์คะ

ขอบคุณคะ