ta

  ติดต่อ

  พัฒนาคุณภาพด้วยระบบการนิเทศ  
กลุ่มนิเทศฯ สพท.ลพบุรี เขต 1 ใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้สกัดเป็นแก่นความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ได้ 13 แก่น คือ  1.การจัดการความรู้ 2.การนิเทศอย่างกัลยาณมิตร 3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  4.การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์  5.การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล  6.สมรรถนะของบุคลากร  7. Best practice  8.ระบบการนิเทศ  9.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  10.ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล  11.จัดการความรู้ด้วยครูต้นแบบ  12.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13.การเรียนรู้ตลอดชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเลขบันทึก: 59761, เขียน: , แก้ไข, 2012-02-11 16:21:45+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #พัฒนาคุณภาพ#พัฒนาการนิเทศ

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)