ta

ta
พัฒนาคุณภาพด้วยระบบการนิเทศ
กลุ่มนิเทศฯ สพท.ลพบุรี เขต 1 ใช้การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาระบบการนิเทศ โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ได้สกัดเป็นแก่นความรู้ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน ได้ 13 แก่น คือ  1.การจัดการความรู้ 2.การนิเทศอย่างกัลยาณมิตร 3.พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  4.การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศโดยใช้คอมพิวเตอร์  5.การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมภิบาล  6.สมรรถนะของบุคลากร  7. Best practice  8.ระบบการนิเทศ  9.เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  10.ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสู่สากล  11.จัดการความรู้ด้วยครูต้นแบบ  12.การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 13.การเรียนรู้ตลอดชีวิต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประกันคุณภาพการศึกษา

คำสำคัญ (Tags)#พัฒนาคุณภาพ#พัฒนาการนิเทศ

หมายเลขบันทึก: 59761, เขียน: 15 Nov 2006 @ 01:19 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:21 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)