GotoKnow เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เน้นการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนรู้จากงาน การศึกษา หรือ สิ่งที่ตนรักและถนัด

ดังนั้น การให้ความเคารพในการเป็นเจ้าของความรู้หรือผู้ให้ความรู้จึงเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

GotoKnow มีการปรับปรุงล่าสุดเพื่อสนับสนุนความเป็นเจ้าของความรู้ และกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ การแสดงรูปถ่ายของเจ้าของบล็อกใน ทุกบันทึกที่ตีพิมพ์ล่าสุด บันทึกที่มีการให้ความคิดเห็นล่าสุด และ กลุ่มป้ายค่ะ เช่น http://gotoknow.org/post/tag/สุขภาพ

ส่วนในคำถามล่าสุดนั้น ระบบจะแสดงรูปถ่ายของผู้ตั้งคำถามแทนค่ะ ส่วนไฟล์นั้นจะแสดงรูปไฟล์นั้นๆ เช่น ไฟล์ล่าสุด และ ไฟล์ที่มีการให้ความเห็นล่าสุด ค่ะ

ที่สำคัญ ในคลังความรู้ย่อยๆ ในแพลนเน็ตต่างๆ จะมีรูปของผู้บันทึกแสดงกำกับไว้ให้เช่นกันค่ะ เช่น แพลนเน็ตสมาชิก สคส. และ ผู้ได้รับรางวัลสุดคะนึง ค่ะ