วัดป่ามหาวนารามเป็นวัดที่อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น พอดีได้ไปส่งเพื่อนอาจารย์ท่านหนึ่งไปทำธุระที่วัดนั้น และพบคำคม คำสอนที่ประทับใจ จึงได้มาแบ่งปันไว้ที่นี้

ตัวอย่างที่ดี ดีกว่าคำสอน  

ปฺฏิบัติที่ดี ดีกว่าขอพร

 

จงมีสติ

การไม่ทำบาปทั้งปวง

การทำกุศลให้ถึงพร้อม

การชำระจิตใจให้บริสุทธิ์

 

อยากอยู่อย่างคน อย่าทำตนให้เป็นควาย

อยากอยู่อย่างสบาย ถึงเหนื่อยกายก็ต้องทน

 

ความคะนอง คือความพินาศ

ความประมาท คือความตาย

 

ความเกียจคร้าน คือโรงงานผลิตคนโง่

 

คบคนเช่นใด ก็เป็นเช่นนั้น

 

อย่างสร้างวิมานในอากาศ

อย่าสร้างปราสาทในความฝัน

 

อริยมรรค 8 คือ

สัมมาทิฎฐิ เห็นชอบ

สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ

สัมมาวาจา เจรจาชอบ

สัมมากัมมันตะ การงานชอบ

สัมมาอาชีวะ เลี้ยงชีพชอบ

สัมมาวายามะ เพียรชอบ

สัมมาสติ ระลึกชอบ

สัมมนาสติ ตั้งใจชอบ