อยู่ที่นี่ครับ ใช้ชื่อว่า Success Story Mapping (SSM) โดยที่ภายใน SSM จะมี Core Competence จะมี People Mapping จะมี Success Story และจะมี Key Success Factor ผูกร้อยเชื่อมโยงอยู่ด้วยกันครับ โปรดติดตามได้จาก

         <Click> แนะนำการใช้ประโยชน์จาก SSM (และเข้าสู่ SSM)

         <Click> เข้าสู่ SSM โดยตรง

         ขอให้มีความสุขกับการ ลปรร. และการสร้างมิตรภาพให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปทางเวทีเสมือน (B2B) ครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร