นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

ในปี 2558 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมกับสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 9 เขต ดำเนินงานโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ โดยใช้กระบวนการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบประสมประสาน ได้แก่ ในห้องเรียน ปฏิบัติจริง พี่เลี้ยง สอนงาน ออนไลน์ เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาตนเองของน้องๆ ที่มีอายุงาน ไม่เกิน 5 ปี สิ่งดังกล่าวแต่ละเขตมีเป้าหมายเดียวกัน ส่วนรูปแบบและวิธีการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของเขตนั้นๆ

สิ่งดังกล่าวได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับน้องๆ ที่สมัครเข้ารับการเรียนรู้หลักสูตรดังกล่าวค่อนข้างชัดเจน เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะระบบคิดเชิงบวกกับการทำงาน การจัดทำแผน การถ่ายทอดความรู้กับเกษตรกร การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ การประเมินและสรุปผลการทำงาน โดยแต่ละคนจะมี Case Study ในการเรียนรู้จากงานที่รับผิดชอบ ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ที่น้องๆ ได้มาเรียนรู้ร่วมกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิดกรุ "สมองกล" ชุมชนนักปฏิบัติความเห็น (2)

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจน้อง ๆนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพครับ

-การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยนำเอาประสบการณ์จริงในพื้นที่มาเป็น case study แบบนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมองเห็นแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ..

-ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับ
  • ตามมาจาก k-center ครับ