ความเห็น 3027658

นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาให้กำลังใจน้อง ๆนักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพครับ

-การจัดกระบวนการเรียนรู้โดยนำเอาประสบการณ์จริงในพื้นที่มาเป็น case study แบบนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมการอบรมมองเห็นแนวทางส่งเสริมการเกษตรแบบชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ..

-ขอบคุณครับ