เกษตร Station....


เก็บภาพบรรยากาศการจัดงานเปิดตัวและถ่ายทอดเทคโนโลยีการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัย ตำบลเขาคีรีส มาฝากไว้ในสมุดออนไลน์ของผมเล่มนี้....เพื่อแบ่งปันให้กับผู้สนใจได้อ่านและเป็นอาจจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพการเกษตรของผู้สนใจต่อไปครับ...

-วันนี้ผมจะพาผู้อ่านทุกท่านไปร่วมงาน"เปิดตัวและงานถ่ายทอดเทคดนโลยีการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่"ซึ่งจัดกิจกรรมไปเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาครับ....งานนี้จัดงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตผักปลอดภัยบ้านตะแบกงาม หมู่ที่ 15 ตำบลเขาคีรีส ครับ....กิจกรรมเป็นการกระตุ้นให้เกษตรกรได้รับรู้ถึงความสำคัญของการผลิตพืชผักแบบแปลงใหญ่โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานถาคีต่าง ๆ หลายหน่วยงานเลยล่ะครับ หากจะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ ก็คงจะยาวไปเอาเป็นว่าหากท่านใดต้องการข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการสามารถติดตามต่อได้จากที่นี่ครับ คู่มือการผลิตผักปลอดภัยรูปแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมแล้วตามผมไปร่วมงานกันได้แล้วคร้าบ!!!!!

1.กำหนดการจัดงานกันในภาคบ่ายครับ ดังนั้นก่อนงานเริ่มประมาณ 12.00 น. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายจากตำบลเขาคีรีส,คลองพิไกร,วังตะแบก และเกษตรกรผู้สนใจ ได้มาลงทะเบียนกันอย่างพร้อมเพรียง งานนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด/อำเภอต่าง ๆ มาช่วยงานครับ...แม้ว่าอากาศจะร้อนไปสักหน่อยแต่ก็ไม่ทำให้ความตั้งใจของเกษตรกรลดลงไปได้เลยล่ะครับ...

2.งานนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มาเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้นายสมจิตร ธีระบุญชัยกุล เกษตรจังหวัดกำแพงเพชร,นายณัฐพงษ์ ศิริบุญ นายอำเภอพรานกระต่าย,หัวหน้าส่วนราชการของอำเภอพรานกระต่ายและผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 9 พิษณุโลก มาร่วมต้อนรับคณะด้วยครับ...ด้านพิธีการต่าง ๆ ก็ดำเนินไปตามขั้นตอนที่จัดเตรียมไว้ครับ....ท่านสามารถติดตามข่าวงานเปิดตัวได้จากที่นี่ครับ ข่าวงานเปิดตัวโครงการผลิตผักแปลงใหญ่อำเภอพรานกระต่าย

3.หลังจากเปิดงานเรียบร้อยแล้ว ต่อไปผมจะนำทุกท่านไปร่วมกิจกรรมในสถานีการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่จัดเตรียมไว้ทั้ง 6 สถานี โดยแต่ละสถานีจะมีวิทยากรจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ มาร่วมให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรครับ....และเพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระเบียบ งานนี้จึงมีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็นสีต่าง ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้เข้าสถานีครบทุกสถานีครับ.....

4.สถานีที่ 1 เป็นฐานการเรียนรู้เรื่องการผลิตผักปลอดภัยครับ เกษตรกรที่เข้าสถานีจะได้รับการถ่ายทอดความรู้เรื่องการเก็บตัวอย่างดินและการตรวจค่า PH ดินแบบง่าย ๆ ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการเตรียมการผลิตพืชปลอดภัย หากเราได้ทำความรู้จักกับดินและมีการเตรียมดินที่ถูกต้องแล้วก็จะสามารถปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะผลิตพืชผักที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคต่อไปได้ครับ...

5.สถานีที่ 2 เป็นฐานการเรียนรู้เรื่อง"การปรับปรุงบำรุงดิน"สถานีนี้เป็นการต่อยอดของสถานีที่ 1 โดยจะเน้นในเรื่องของการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความดุดมสมบูรณ์ด้วยพืชปุ๋ยสดและอินทรีย์วัตถุต่าง ๆ ครับ วิทยกรมาจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ทำให้การเรียนรู้สถานีนี้ได้รับความรู้มากทีเดียวครับ

6.สถานีที่ 3 "การเตรียมเมล็ดพันธุ์และการเพาะกล้า" สารวัตรเกษตร จากกรมวิชาการเกษตร ได้เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมายควยคุมเมล็ดพันธุ์พืชและการเตรียมเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ในวันนี้ครับ...ทำให้เกษตรกรได้ทราบถึงกฎหมายควบคุมเมล็ดพันธุ์พืชและวิธีการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพได้อย่างรอบคอบครับ....

7.สถานีที่ 4 "การบริหารจัดการศัตรูพืช"สถานีนี้เกษตรกรจะได้ทราบถึงการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานและการป้องการกำจัดศัตรูพืชแบบพึ่งพาอาศัยเน้นการลดการใช้สารเคมีและหากจำเป็นต้องมีการใช้สารเคมีก็ต้องมีการป้องกันการสัมผัสสารเคมีที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมด้วย...อ้อ..สถานีนี้หลังจากได้รับความรู้แล้วยังมีการตอบปัญหาและมอบของรางวัลที่ระลึกให้กับเกษตรกรคนเก่งด้วยล่ะครับ..555

8.สถานีที่ 5 "การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การตัดแต่ง และบรรจุภัณฑ์"สถานีนี้จะเน้นในเรื่องของการจัดการผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวให้มีคุณภาพ เพราะถือว่าผลผลิตที่เราได้มาหากไม่มีการจัดการคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวก็จะส่งผลให้ผลผลิตเสียหายได้ และเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของเราได้ด้วยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความสวยงามและเก็บรักษาผลผลิตให้ได้ยาวนานขึ้นครับ...

9. สถานีที่ 6 "การสร้างความเชื่อมั่นและการตลาด"สถานีนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรเป้าหมายที่มีความสำคัญครับ เพราะว่า"การตลาด"มีความสำคัญ หากผลผลิตออกมาแล้วไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้กระทบกับการตลาดได้ ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมั่นด้านการตลาดด้วย สถานีนี้นอกจากจะเน้นเรื่องของการผลิตผักปลอดภัยแล้วยังเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างความเชื่อมั่นให้กับเกษตรกรด้วย งานนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดการตลาดสดที่มาให้ความเชื่อมั่นด้านการตลาดให้กับเกษตรกรด้วยนะครับ.....

และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองของผู้ร่วมงานในวันนี้ครับ....งานนี้จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีไม่ได้หากขาดการได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตำบล"พี่เสนาะ ยิ้มสบาย"/นายวีรวุฒิ วุ่นอภัย เกษตรอำเภอพรานกระต่าย และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งผมอาจจะไม่ได้กล่าวถึงได้ทั้งหมด นี่เป็นเพียงการเริ่มต้นและกระตุ้นให้เกษตรกรได้ทราบถึงแนวทางการส่งเสริมการเกษตรครับ การผลิตผักปลอดภัยและความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ดีขึ้น"ก็เป็นอีกความคาดหวังหนึ่งที่เราต้องช่วยกันพัฒนาและต่อยอดกิจกรรมนี้โดบการนำเอาระบบการส่งเสริมการเกษตร MRCF ไปปฎิบัติเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ครับ....

สำหรับวันนี้....

สวัสดีครับ

เพชรน้ำหนึ่ง

17/07/2558

ปล.-ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ที่มาช่วยงานในวันนี้ด้วยนะครับ...

-ขอขอบคุณข้อมูลคู่มือการผลิตผักแปลงใหญ่และข่าวการจัดงานจาก Internet ด้วยนะครับ

หมายเลขบันทึก: 592562เขียนเมื่อ 17 กรกฎาคม 2015 16:19 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 กรกฎาคม 2015 15:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (14)

เกษตร Station... ดีดีทุกสถานีเลยค่ะ ทั้ง 6 สถานีเลยนะคะ ... สุดยอดไปเลย ....

ขอบคุณ บันทึกดีดีนี้ค่ะ


หวัดดีจ้ามาเยี่ยมสถานีเกษตรสุดยอดของกิจกรรมกับชุมชนนะคะน้องเพชร การเกษตรต้องคู่กับการตลาด ใช่เลยค่ะ นอกเหนือจากการตลาดจะดีแล้วต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปด้วยและการหารูปแบบการบรรจุภัณฑ์ที่ใหม่ๆด้วยเนาะ .... แข่งขันทางการตลาดมากมาย

-สวัสดีครับพี่หมอเปิ้น

-สถานีแต่ละแห่งมีผู้รู้และชำนาญการมาให้ข้อมูลจึงทำให้เกษตรกรได้รับข้อมูลที่ตรงประเด็นครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจครับ..

-สวัสดีครับท่านวอญ่า

-อยากเจอสารวัตรเกษตรหรือครับ?

-สารวัตรเกษตรเป็นเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตร ที่มาร่วมกิจกรรมและให้ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับพันธุ์พืชและกฎหมายการจำหน่ายสารเคมีครับ

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับครูมะเดื่อ

-ทุเรียน ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ

-น่ากินมาก ๆครับ

-ขอบคุณครับ

-สวัสดีครับพี่ครู Toom

-การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้องควบคู่กับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์

-การเพิ่มจุดเด่นของสินค้าด้วยการผลิตแบบปลอดภัยก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งของการเพิ่มมูลค่าครับ

-การใส่ใจสุขภาพ...เริ่มมีมากขึ้น

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

เป็นงานที่ใหญ่มาก

มีหลายฐานน่าสนใจ

ชอบใจแปลงผักมากครับ

รออ่านต่อเลยครับ

มาร่วมชื่นชมกิจกรรมเกษตรดีๆมีความรู้แบ่งปันกันเช่นนี้ค่ะ

-สวัสดีครับอาจารย์ขจิต

-เป็นกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดเป็นฐานโดยมีวิทยากรเกษตรและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้ครับ

-กิจกรรมนี้ทำให้ผมหวนคิดถึง"ฐานต่าง ๆ "ตอนเข้าค่ายลูกเสือ 555

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-สวัสดีครับป้าใหญ่

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ

-ป้าใหญ่สบายดีนะครับ?

สวัสดีค่ะคุณเพชร

คุณยายมาให้กำลังใจคนทำงานค่าาา

สุดยอดอีหลีจ้า

-สวัสดีครับคุณยายมนัสดา

-ขอบคุณที่มาเยี่ยมและให้กำลังใจนะครับ..

-สู้ๆ ๆ555

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี