วัชรินทร์ เขจรวงศ์
นาย วัชรินทร์ เขจรวงศ์ วัชร์ เขจรวงศ์

วัชรินทร์ เขจรวงศ์


นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
Username
singkhon101
สมาชิกเลขที่
25699
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ประวัติ...วัชรินทร์ เขจรวงศ์ ลูกชาวนาเส้นทางสู่เกษตรอำเภอ นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ประวัติส่วนตัว:นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2503 บุตรของนายหนู เขจรวงศ์ อดีตแพทย์ประจำตำบลสงเปลือย/ผช.ผญบ. นางบุญธง เขจรวงศ์ เสียชีวิตแล้วทั้ง 2 คน มีพี่น้อง 9 คน เป็นบุตรคนที่ 4 ในครอบครัวชาวนา สมรสกับนางจันทร์เพ็ญ เขจรวงศ์ มีบุตร 2 คน คือนายฆัชเขตต์ เขจรวงศ์ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล ทำงานเอกชน นายธนศาสตร์ เขจรวงศ์ จบการศึกษา ปว.ส.ไฟฟ้ากำลัง ทำงานเอกชน ปัจจุบันพักที่บ้านเลขที่ 251 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0621585632 E-mail:singkhon102@gmail.com การศึกษา:การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี วทบ.พืชศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์(บางพระ) วันที่ 1 ตุลาคม 2526 ทำงานโครงการเร่งรัดจัดที่ดิน นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเกษตร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 รับราชการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ย้ายไปรับราชการที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 3 ปี 2539 ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ช่วยราชการที่ฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 4 และเลือนตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ฝ่ายป้องกันกำจัดศัตรูพืช จ.ร้อยเอ็ด ในปีเดียวกัน ปี 2540-2542 ช่วยราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยตรงของประชาชนครั้งแรก กลุ่มการมีส่วนร่วม ปี 2546 ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการที่ฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และมีการจัดระบบอัตรากำลังส่วนราชการใหม่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ช่วยราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 ปี 2547 ช่วยราชการที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปี 2548 ช่วยราชการที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปี 2557 เป็นเกษตรอำเภอเมืองสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปี 2559 เป็นเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ลาออจากราชการสมัคร ส.ส.เพื่อออกมารับใช้คนรากแก้วของแผ่นดิน 15 พฤษภาคม2562 กลับเข้ารับราชการ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 15 กรกฎาคม 2562 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผ่านการฝึกอบรม ทั้งภารัฐ-เอกชน เช่น หลักการประชาสัมพันธ์ โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ สอบผ่านผู้ประกาศ พร้อมเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผ่านการฝึกอบรมงานเกษตรสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริรุ่นที่ 1 ปี 2542 บ้านอัมพวัน ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผ่านการฝึกอบรมการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์พืชทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาการเกษตร นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งทั้งงานวิชาการเกษตรและงานด้านสังคม เป็นรองประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสื่อมวลชน 72 คน จากปี 2542-2546 ไดรับรางวัลผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยม สาขาสร้างสรรค์สังคม วิทยุโทรทัศน์โมเดอร์นไนน์ทีวี(ช่อง9อสมท.) เป็นผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก /แนวหน้า/พิมพ์ไทย/วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน (เครือมติชน) วารสารเพื่อนเกษตร/เกษตรพัฒนา/ยุทธจักรดาวเงิน/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นร้อยเอ็ด/ไทยนิวส์101/คนข่าว101/พิราบข่าวร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี 2540 เป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ ปี 2542-44 สว.จส.3 ร้อยเอ็ด ระบบAM1251KHz ปี 2545 ทาง สว.อสมท.ระบบFM101MHz ปี 2546-47 ทาง สว.แห่งประเทศไทย ระบบFM94MHz ปี 2545-2548 ระบบFM101.6MHz พร้อมเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าว INN รายงานข่าวต้นชั่วโมง ปี 2549 จักรายการข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ที่ สว.ชุมชน FM92.5MHz xu 2550 จัดรายการข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ FM88.7MHz ปี 2551 จัดรายการข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ ที่ สว.ชุมชนคนเทอดไทย ระบบFM106MHz นำข่าวสารการเกษตร ข่าวการบ้านการเมือง การพัฒนาอาชีพ เวลา 06.00-07.00น.ทุกวัน เสนอข่าวสาร งานส่งเสริมเผยแพร่ เรื่องราวภาคการเกษตร ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ล ทีวี เสียงไทยแลนด์/กมล/เมโทรเคเบิ้ล ทีวี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรดีเด่น ทั้งเวปไซค์ มากมายหลายร้อย หลายพันเรื่อง เป็นวิยากรกระบวนการด้านการเกษตรอินทรีย์ เป็นวิทยาการโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2544 ผ่านการฝึกวิทยากรกระบวนการ 3 ครั้ง สุดท้ายเมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 ที่ จ.อุบลราชธานี ปี 2551 เข้ารับการฝึกอบรม “นักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ” รุ่น 1/2551 ที่ จ.สุพรรณบุรี ปี 2554 เกษตรตำบลดีเด่น อำเภอทุ่งเขาหลวง ปี 2555 เกษตรตำบลดีเด่น อำเภออาจสามารถ ปี 2557 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด ปลายปี 2557 เกษตรอำเภอเมืองสรวง ปลายปี 2559 เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 15 กรกฎาคม 2562 ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอหนองพอก ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอจังหาร เมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ย้ายปเป็นเกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ กุมภาพันธ์ 2563 ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 ชีวิตทางด้านการเมือง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง/เกษตรกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2549 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2550 ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นแน่วแน่ จำคำพ่อสอน “ขุนหาญห่าวแปงเมืองจั่งเฮืองหุ่ง ขุนขี่ย่านแปงบ้านกะบ่อเฮือง คันเจ้าเป็นขุนแล้วให้ถามดูบ่าวไพร คันแม่นไผ่บ่อพร้อมแปงบ้านกะบ่อเฮือง” พร้อมการอ่อนน้อมถ่อมตน “หมอบเข้าสูงเท่าหง่ายาง ย่างเจิ้นเทิ่นหัวตีดินแก่น” ทำงานด้วยความมุ่งหวัง “คันได้กินลาบสิ้นอย่าลืมแจ่วแพรวผัก คันได้กินพาเงินพาคำอย่างสิลืมกะเบียนฮ่าง คันเจ้าได้ขี่ช้างการห่มเป็นพระยา อย่าสิลืมไผ่เสนาผู้แห่นำตีนช้าง” พร้อม “คิดทุกคำที่พูดอย่าพูดทุกคำที่คิด จงทำดีแต่อย่าเด่น จะเป็นภัย เพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน” ....คนดีดูที่การกระทำ ผู้นำดูที่การเสียสละ กินให้น้อย ทำงานให้มาก ที่เหลือจุลเจือสังคม ...”จงมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง อย่ามองกลับคืนข้างหลังด้วยความเสียดาย” วันเวลาที่ผ่านพ้นไปขอให้ร่วงโรยเพียงวัยและสังขาร มันคือประสบการณ์ชีวิต เป็นตัวชี้วัดในการทำงาน ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ชีวิตยังไม่สิ้นจงดินต่อไป หากต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีครับ *********วัชรินทร์ เขจรวงศ์/โทร.โทร.0621585632 E-mail:singkhon102@gmail.com

....เพิ่มเติม

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ ลูกชาวนาเส้นทางสู่เกษตรอำเภอ

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ ลูกชาวนาเกษียณราชการเกษตรอำเภอสมองแจ่มใสร่างกายแข็งแรงเดินหน้าเพื่อเกษตรกร

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เกษตรอำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร  ประวัติส่วนตัว:นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกิดวันที่ 2 มีนาคม 2503 บุตรของนายหนู เขจรวงศ์ อดีตแพทย์ประจำตำบลสงเปลือย/ผช.ผญบ. นางบุญธง เขจรวงศ์ เสียชีวิตแล้วทั้ง 2 คน มีพี่น้อง 9 คน เป็นบุตรคนที่ 4 ในครอบครัวชาวนา สมรสกับนางจันทร์เพ็ญ เขจรวงศ์ มีบุตร 2 คน คือนายฆัชเขตต์ เขจรวงศ์ จบการศึกษาวิศวกรรมศาสตรเครื่องกล ทำงานเอกชน นายธนศาสตร์ เขจรวงศ์ จบการศึกษา ปว.ส.ไฟฟ้ากำลัง ทำงานเอกชน ปัจจุบันพักที่บ้านเลขที่ 251 หมู่ที่ 5 ต.ม่วงนา อ.ดอนจาน  จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร.0621585632 E-mail:singkhon102@gmail.com

การศึกษา:การศึกษาสูงสุดปริญญาตรี วทบ.พืชศาสตร มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตกาฬสินธุ์(บางพระ) วันที่ 1 ตุลาคม 2526 ทำงานโครงการเร่งรัดจัดที่ดิน นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ตำแหน่งพนักงานการเกษตร วันที่ 2 พฤศจิกายน 2530 รับราชการศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 13 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 2 วันที่ 12 พฤษภาคม 2535 ย้ายไปรับราชการที่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 11 จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 3

ปี 2539 ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี จ.ร้อยเอ็ด ช่วยราชการที่ฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 4 และเลือนตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร 5 ฝ่ายป้องกันกำจัดศัตรูพืช จ.ร้อยเอ็ด ในปีเดียวกัน ปี 2540-2542 ช่วยราชการที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยตรงของประชาชนครั้งแรก กลุ่มการมีส่วนร่วม ปี 2546 ย้ายกลับไปปฏิบัติราชการที่ฝ่ายป้องกันและกำจัดศัตรูพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด และมีการจัดระบบอัตรากำลังส่วนราชการใหม่

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2546 ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ช่วยราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ย้ายไปช่วยราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 ปี 2547 ช่วยราชการที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ด้านการส่งเสริมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ปี 2548 ช่วยราชการที่ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6ว.

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 ย้ายไปดำรงตำแหน่ง สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปี 2557 เป็นเกษตรอำเภอเมืองสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปี 2559 เป็นเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ลาออจากราชการสมัคร ส.ส.เพื่อออกมารับใช้คนรากแก้วของแผ่นดิน

15 พฤษภาคม2562 กลับเข้ารับราชการ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอหนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 15 กรกฎาคม 2562 นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ผ่านการฝึกอบรม ทั้งภารัฐ-เอกชน เช่น หลักการประชาสัมพันธ์ โดยสถาบันการประชาสัมพันธ์ สอบผ่านผู้ประกาศ พร้อมเป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ผ่านการฝึกอบรมงานเกษตรสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านการฝึกอบรมวิทยากรกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรในพระราชดำริรุ่นที่ 1 ปี 2542 บ้านอัมพวัน ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ผ่านการฝึกอบรมการผลิตและขยายเมล็ดพันธุ์พืชทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นการเพิ่มทักษะทางวิชาการเกษตร

นายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ เป็นผู้ที่ไม่หยุดนิ่งทั้งงานวิชาการเกษตรและงานด้านสังคม เป็นรองประธานชมรมสื่อสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด สมาชิกสื่อมวลชน 72 คน จากปี 2542-2546 ไดรับรางวัลผู้สื่อข่าวยอดเยี่ยม สาขาสร้างสรรค์สังคม วิทยุโทรทัศน์โมเดอร์นไนน์ทีวี(ช่อง9อสมท.) เป็นผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์คมชัดลึก /แนวหน้า/พิมพ์ไทย/วารสารเทคโนโลยีชาวบ้าน (เครือมติชน) วารสารเพื่อนเกษตร/เกษตรพัฒนา/ยุทธจักรดาวเงิน/หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นร้อยเอ็ด/ไทยนิวส์101/คนข่าว101/พิราบข่าวร้อยเอ็ด ตั้งแต่ปี 2540

เป็นนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง ข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ ปี 2542-44 สว.จส.3 ร้อยเอ็ด ระบบAM1251KHz ปี 2545 ทาง สว.อสมท.ระบบFM101MHz ปี 2546-47 ทาง สว.แห่งประเทศไทย ระบบFM94MHz ปี 2545-2548 ระบบFM101.6MHz พร้อมเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าว INN รายงานข่าวต้นชั่วโมง ปี 2549 จักรายการข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ที่ สว.ชุมชน FM92.5MHz xu 2550 จัดรายการข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ FM88.7MHz ปี 2551 จัดรายการข่าวเด็ดร้อยเอ็ดเช้านี้ ที่ สว.ชุมชนคนเทอดไทย ระบบFM106MHz นำข่าวสารการเกษตร ข่าวการบ้านการเมือง การพัฒนาอาชีพ เวลา 06.00-07.00น.ทุกวัน เสนอข่าวสาร งานส่งเสริมเผยแพร่ เรื่องราวภาคการเกษตร ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ เคเบิ้ล ทีวี เสียงไทยแลนด์/กมล/เมโทรเคเบิ้ล ทีวี ด้านเศรษฐกิจพอเพียง วิสาหกิจชุมชน เกษตรกรดีเด่น ทั้งเวปไซค์ มากมายหลายร้อย หลายพันเรื่อง ปัจจุบันจักรายการเกษตรพบคุณ FM99.75MHz วิทยุเสียงโปงลางจังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกวันอาทิตย์ 08.00-10.00น.

เป็นวิยากรกระบวนการด้านการเกษตรอินทรีย์ เป็นวิทยาการโครงการประชาศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตั้งแต่ปี 2544 ผ่านการฝึกวิทยากรกระบวนการ 3 ครั้ง สุดท้ายเมื่อวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2550 ที่ จ.อุบลราชธานี ปี 2551 เข้ารับการฝึกอบรม “นักบริหารงานส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ” รุ่น 1/2551 ที่ จ.สุพรรณบุรี ปี 2554 เกษตรตำบลดีเด่น อำเภอทุ่งเขาหลวง ปี 2555 เกษตรตำบลดีเด่น อำเภออาจสามารถ ปี 2557 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดร้อยเอ็ด

ปลายปี 2557 เกษตรอำเภอเมืองสรวง ปลายปี 2559 เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 15 กรกฎาคม 2562 ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอหนองพอก ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอจังหาร เมื่อ 4 ตุลาคม 2562 ย้ายปเป็นเกษตรอำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ๑ กุมภาพันธ์ 2563 ย้ายมาเป็นเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ เกษียณอายุราชการ 30 กันยายน 2563 ชีวิตทางด้านการเมือง เป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองทอง/เกษตรกรรมการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง เป็นอนุกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ปี 2549 เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประจำปี 2550

ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่นแน่วแน่ จำคำพ่อสอน “ขุนหาญห่าวแปงเมืองจั่งเฮืองหุ่ง ขุนขี่ย่านแปงบ้านกะบ่อเฮือง คันเจ้าเป็นขุนแล้วให้ถามดูบ่าวไพร คันแม่นไผ่บ่อพร้อมแปงบ้านกะบ่อเฮือง” พร้อมการอ่อนน้อมถ่อมตน “หมอบเข้าสูงเท่าหง่ายาง ย่างเจิ้นเทิ่นหัวตีดินแก่น” ทำงานด้วยความมุ่งหวัง “คันได้กินลาบสิ้นอย่าลืมแจ่วแพรวผัก คันได้กินพาเงินพาคำอย่างสิลืมกะเบียนฮ่าง คันเจ้าได้ขี่ช้างการห่มเป็นพระยา อย่าสิลืมไผ่เสนาผู้แห่นำตีนช้าง” พร้อม “คิดทุกคำที่พูดอย่าพูดทุกคำที่คิด จงทำดีแต่อย่าเด่น จะเป็นภัย เพราะไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกิน” ....คนดีดูที่การกระทำ ผู้นำดูที่การเสียสละ กินให้น้อย ทำงานให้มาก ที่เหลือจุลเจือสังคม ...”จงมองไปข้างหน้าด้วยความหวัง อย่ามองกลับคืนข้างหลังด้วยความเสียดาย” วันเวลาที่ผ่านพ้นไปขอให้ร่วงโรยเพียงวัยและสังขาร มันคือประสบการณ์ชีวิต เป็นตัวชี้วัดในการทำงาน ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ชีวิตยังไม่สิ้นจงดินต่อไป หากต้องการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยินดีครับ

*********วัชรินทร์ เขจรวงศ์/โทร.โทร.0621585632 E-mail:singkhon102@gmail.comพบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี