บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร