๑๓๘. การวัดและประเมินผล ๒๒ : แบบทดสอบอัตนัย (๒) แบบทดสอบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)


บันทึกที่ ๑๓๘ การวัดและประเมินผล ๒๒ : แบบทดสอบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

.........ในบันทึกการวัดและประเมินผล ตอนที่ ๒๐ ผู้เขียนได้กล่าวถึงแบบทดสอบอัตนัยหรือแบบความเรียงโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น
๒ ลักษณะ คือ ๑) คำถามแบบจำกัดคำตอบ (restricted response questions) และ ๒) คำถามแบบขยายคำตอบ (extended response questions) และในบันทึกนี้ขอเพิ่มเติมแบบทดสอบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA)

ความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัย

........สำนักทดสอบทางการศึกษา (๒๕๕๗) ได้ให้ความหมายความหมายของแบบทดสอบแบบอัตนัยไว้ว่า แบบทดสอบแบบอัตนัย หมายถึง แบบทดสอบแบบเขียนตอบที่ผู้สอบจะต้องเรียบเรียงความคิดและความรู้ให้สอดคล้องกับคำถาม แล้วเขียนบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น วิพากษ์ วิจารณ์เรื่องราว พฤติกรรมต่าง ๆ ตามความรู้และประสบการณ์ที่มีลักษณะของแบบทดสอบอัตนัยอาจจะเป็นโจทย์หรือคำถามที่กำหนดสถานการณ์หรือปัญหาอย่างกว้าง ๆ เฉพาะเจาะจง โดยทั่วไปจะไม่จำกัดเสรีภาพของผู้ตอบในการเรียบเรียงความรู้ และข้อเท็จจริงต่าง ๆ อันเป็นข้อมูลของคำตอบ

จุดมุ่งหมายของการใช้แบบทดสอบแบบอัตนัย มีดังนี้

๑. ต้องการให้ผู้เข้าสอบแสดงความสามารถด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) และบรรยายความคิดออกมาได้อย่างเป็นอิสระและต้องคำนึงถึงความสามารถทักษะการ เขียนของนักเรียนด้วย

๒. ต้องการเน้นความรู้ขั้นลึกซึ้ง เช่น ความสามารถในการสังเคราะห์หรือต้องการวัดความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด


แบบทดสอบอัตนัยตามแนวทางการทดสอบระดับนานาชาติ (PISA) แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท คือ

๑. แบบสร้างคำตอบแบบปิด มีลักษณะเป็นข้อสอบที่มีข้อคำถามแล้วให้ผู้สอบเขียนคำตอบที่เป็นคำตอบถูกต้องที่มีลักษณะเฉพาะและชัดเจน

๒. แบบเขียนตอบสั้นๆ มีลักษณะข้อสอบที่มีข้อคำถาม และให้ผู้สอบเขียนคำตอบสั้นๆในที่ว่างที่เตรียมไว้ในแบบทดสอบ ซึ่งอาจเขียนคำตอบเป็นตัวหนังสือ วาดภาพ และ/หรือเขียนตัวเลข

๓. แบบสร้างคำตอบแบบอิสระ มีลักษณะเป็นข้อสอบที่มีข้อคำถามแล้วให้ผู้เข้าสอบอธิบายคำตอบหรือให้เหตุผลประกอบคำตอบที่แสดงความเข้าใจที่มีต่อคำถาม ผู้เข้าสอบควรเขียนคำตอบในเส้นบรรทัดที่กำหนดไว้ให้ จำนวนเส้นบรรทัดจะเป็นตัวบอกความยาวอย่างคร่าวๆที่ควรเขียนตอบ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่http://www.gotoknow.org/posts/589898 , http://www.gotoknow.org/posts/590119


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศึกราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.,๒๕๕๓.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบ.กรุงเทพฯ : สพฐ.,๒๕๕๗.

หมายเลขบันทึก: 589914เขียนเมื่อ 8 พฤษภาคม 2015 20:52 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 04:18 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (5)

ขอบคุณเรื่องดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันจ้ะคุณอร


มีภาพยามเย็น ใกล้ ๆ บ้านคุณมะเดื่อ (เมืองสามอ่าว) มาฝากจ้ะ

ขอบคุณที่นำเรื่องการศึกษามาฝากครับ

เขียนเรื่องและใส video เพิ่มแล้วนะครับ

ขอบคุณมากค่ะ คุณครูมะเดื่อ

ขอบคุณที่นำภาพสวยๆมาฝากและกำลังใจทีมอบให้กันตลอดค่ะ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.ขจิต ฝอยทอง

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี