การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


โรงเรียนวัดเขาวัง จ. ราชบุรี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ และเชิญผมไปพูดนำการอบรมเชิงปฏิบัติการ ใช้เวลา ๒ ชั่วโมง


จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่วิจารณ์ พานิช

๒๗ มี.ค. ๕๘


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)