บันทึกความทรงจำ(๑๒): อาลัย...ท่านผู้ตรวจการอัยการ

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. ได้เดินทางไปร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพท่านไพศาล หิรัญสาลี ผูู้ตรวจการอัยการ และ ภริยา ซึ่งถึงอนิจกรรมด้วยอุบัติเหตุรถยนต์ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ณ ศาลา ๒ วัดพระศรีมหาธาตุฯ เขตบางเขน กรุงเทพฯ

ผู้เขียนเคยได้ร่วมปฏิบัติงานในฐานผู้ใต้บังคับบัญชา ในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเป็นนิติกร ที่สำนักงานอัยการภาค ๓ และท่านดำรงตำแหน่ง อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีแรงงานภาค ๓ และต่อมาเมื่อได้ย้ายเข้ามาปฏิบัติงานที่กรุงเทพมหานคร และมีโอกาสได้ร่วมปฏิบัติงานที่สำนักงานคดียาเสพติด โดยผู้เขียนดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ สำนักอำนวยการ สำนักงานคดียาเสพติด และท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจการอัยการ และเคยเดินทางมาตรวจราชการที่สำนักงานคดียาเสพติด จำนวน ๒ ครั้ง

ตลอดระยะเวลาที่เคยปฏิบัติงานอยู่ในสายใต้บังคับบัญชาของท่าน ทำให้ผู้เขียนได้ระลึกนึกถึงคุณความดีและแนวทางปฏิบัติที่อนุชคนรุ่นหลังและข้าราชการทุกคน ควรยึดถือและนำมาปฏิบัติ ตามความคิดเห็นของผู้เขียนดังนี้

๑. ท่านเป็นครูที่ดี : กล่าวคือ ท่านนอกจะเป็นผู้ที่ชอบถ่ายทอดสอนงานแก่พนักงานอัยการและเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านยังเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ และเป็นอาจารย์พิเศษสอนให้กับสถานศึกษาหลายแห่ง เคยสอบถามและท่านบอกว่า..เสาร์-อาทิตย์ ต้องขับรถจากนครราชสีมา เดินทางไปที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อไปสอนหนังสือให้กับสถาบันแห่งหนึ่ง...ทำให้ท่านต้องเดินทางกลับจังหวัดพิษณุโลกทุกอาทิตย์

๒. มีร่างกายแข็งแรง : อันเป็นบุคลิกภาพของผู้นำทั่วไป ท่านจะเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ในงานกีฬาประจำปีของสำนักงานอัยการสูงสุด เท่าที่ทราบ ... ท่านจะเป็นนักกีฬาทีมฟุตบอลข้าราชำารอัยการ และลงสนามเล่นฟุตบอลกับข้าราชการอัยการอยู่เสมอ และนอกจากนี้ยังได้ทราบว่า..ท่านชอบเล่นกอล์ฟมาก ...แม้ก่อนที่ท่านจะจากไป ก็เพิ่งไปตรวจราชการในพื้นที่สำนักงานอัยการภาค ๒ และได้ลงสนามเล่นกอล์ฟกับเพื่อน ๆ ข้าราชการด้วยกันมา

๓. เป็นคนแบ่งปันความเอื้ออารีย์ : ในสมัยที่อยู่จังหวัดนครราชสีมา ทราบจากเพื่อนข้าราชการด้วยกันแจ้งว่า...ท่านเป็นคนอารมณ์ดี มีวจีไพเราะ พูดจากับน้อง ๆ ด้วยความสนุกสนาน ไม่เครียด เป็นคนอารมณ์ดี ดูแลลูกน้องและเป็นกันเอง และมักจะถามสุขทุกข์ของน้อง ๆ อยู่เสมอ

๔. มีแนวคิดสร้างสรรค์ : ช่วงที่ท่านมาตรวจราชการที่สำนักงานคดียาเสพติด ท่านเป็นผู้ที่มีแนวคิดก้าวไกล ได้แนะนำแนวปฏิบัติและการจัดทำโครงการต่าง ๆ ทำให้มีโอกาสได้ทำโครงการของบประมาณจากสำนักงาน ปปส.มาได้จำนวนหนึ่ง ในการพัฒนาบุคลากร และการปรัปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน

๕. เป็นผู้นำหลักเศรษฐกิจพอเพียง : เท่าที่ได้สัมผัสกับท่านมา ท่านมีความเป็นอยู่เรียบง่าย สันโดษ และสมถะ ช่วงที่ท่านมาปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯ ได้ข่าวว่า...พักอยู่ที่อยุธยา ต้องขับรถมาทำงานที่กรุงเทพฯทุกวัน...ท่านชอบอยู่ตางจังหวัด..รถยนต์ที่ขับก็ไม่ได้ใช้รถยี่ห้อที่แพงเกินเหตุ ...

ในโอกาสที่ท่านจากไปโดยกระทันหัน จึงมีความอาลัยท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอเอาบันทึกนี้แสดงความในใจแทนคำอาลัย หากมีคุณความดีเกิดจากการใ้ห้วิทยาานครั้งนี้ อีกทั้ง บุญกุศล คุณความดี บุญบารมีท่านได้บำเพ็ญมาแล้ว จงเป็นพลปัจจัยเกื้อหนุุนให้ท่านและภริยาได้ไปสู่สุคติภพด้วยเทอญ และคงเหลือไว้เพียงคุณความดี ดังที่ผู้รู้ท่านกล่าวไว้ว่า

....อันความดีที่ทำไว้กับใครนั่น ไม่มีวันเสื่อมหายไปภายหน้า

กายอาจเลื่อนลับจากสายตา แต่ความดีไม่ลาลับจากสายใจ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ร้อยคมคิด เพื่อชีวิตที่ดีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความอาลัยด้วยครับ

แต่ความดีของท่านยังอยู่นะครับ