ความเห็น 3018248

บันทึกความทรงจำ(๑๒): อาลัย...ท่านผู้ตรวจการอัยการ

เขียนเมื่อ 

ขอแสดงความอาลัยด้วยครับ

แต่ความดีของท่านยังอยู่นะครับ