๑๔๑.การวัดและประเมินผล ๒๓​ : แบบทดสอบอัตนัย (๓) ข้อดีและข้อจำกัดของแบบทดสอบอัตนัย


บันทึกที่ ๑๔๑ แบบทดสอบอัตนัย (๓) ข้อดีและข้อจำกัดของแบบทดสอบอัตนัย


ข้อดีและข้อจำกัดของแบบทดสอบอัตนัย

ข้อดี

๑. สามารถวัดพฤติกรรมต่าง ๆ ได้ทุกด้านโดยเฉพาะกระบวนการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์จะวัดได้ดี

๒. ผู้ตอบมีโอกาสใช้ความรู้แสดงความคิดเห็นและความสามารถในการใช้ภาษา

๓. โอกาสในการเดาโดยไม่มีความรู้ในเรื่องนั้น แล้วได้คะแนน มีน้อยมาก

๔. สร้างได้ง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย


ข้อจำกัด

๑. คำถามไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาที่เรียน เนื่องจากจำนวนข้อมีจำกัด เป็นการยากที่จะสุ่มเนื้อหาให้ครอบคลุมความรู้ที่ต้องการจะวัดได้ครบถ้วน

๒. การตรวจให้คะแนนไม่คงที่แน่นอน มักมีความคลาดเคลื่อนมาก และควบคุมให้เกิดความยุติธรรมได้ยาก

๓. ไม่เหมาะที่จะใช้กับผู้สอบจำนวนมาก ๆ เพราะใช้เวลาในการตรวจ

๔. ลายมือของผู้ตอบและความสามารถในการเขียนบรรยายอาจจะมีผลต่อคะแนนมีความเชื่อมั่นต่ำและมักขาดความเที่ยงธรรม


ควรใช้แบบสอบอัตนัยเมื่อไร...

๑.จำนวนผู้เข้าสอบพอเหมาะ และไม่ควรนำข้อสอบเก่ามาใช้อีก เพราะถ้านำมาใช้อีกจะเป็นการจำ

๒. ครูผู้สอนต้องการพัฒนาทักษะด้านการเขียน การแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ทัศนคติของนักเรียน ตลอดจนการคิดขั้นสูง

๓.ครูผู้สอนมีเวลาในการเตรียมตัวในการออกข้อสอบไม่มาก มีความสามารถในการอ่านและตรวจข้อสอบอย่างเป็นธรรม มีเกณฑ์ให้คะแนนที่ชัดเจน

.........ความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน เห็นว่า การทดสอบแบบอัตนัยเป็นแบบทดสอบที่ดีมากวิธีหนึ่ง เปิดโอกาสให้ผู้สอบได้แสดงความสามารถถ่ายทอดความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนรู้ที่เรียนมา หรือประสบการณ์ เรียบเรียงความคิดและความรู้ให้สอดคล้องกับข้อคำถาม เรียบเรียงภาษาและผูกประโยคเป็นข้อความที่ชัดเจน สื่อถึงความสามารถในการใช้ภาษาของผู้สอบอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนั้นการที่ผู้สอบได้แสดความคิดเห็น วิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวต่างๆ ยังทำให้ทราบถึงผู้สอบมีความสามารถในด้านการคิดประเภทต่างๆอาทิ การคิดวิเคราะห์ การคิดแก้ปัญหา การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดสร้างสรรค์ ฯลฯ การทดสอบแบบอัตนัยทำให้ครูผู้สอนสามารถเข้าใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดี แต่ข้อเสียเกี่ยวกับการให้คะแนนอาจไม่ยุติธรรม มีความคลาดเคลื่อนได้มาก ฉะนั้นครูผู้สอนควรตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์แบบรูบิค(Rubric)

........ผู้เขียนเชื่อว่า การประเมินผลการเรียนรู้ด้วยแบบทดสอบอัตนัยมีความเหมาะสมที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในการศึกษาแนวใหม่ การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ ได้เป็นอย่างดีวิธีหนึ่ง


ขอขอบคุณข้อมูลจาก...

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.ชุดฝึกอบรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑.กรุงเทพฯ : สพฐ.,๒๕๕๓.

สำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน..หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพการสร้างเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบอัตนัยและเขียนตอบ.กรุงเทพฯ : สพฐ.,๒๕๕๗.

..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/589914

หมายเลขบันทึก: 590119เขียนเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 04:16 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 พฤษภาคม 2015 04:27 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (7)

เห็นด้วยกับอาจารย์อรว่าแบบอัตนัยจะสื่อความสามารถได้ชัดและหลายด้านกว่าแบบปรนัย ซึ่งเป็นการฝึกเด็กให้เป็นนักคิด วิเคราะห์ หาเหตุผลมาอธิบายผ่านการใช้ภาษา แต่คงเป็นภาระแก่ครูผู้ครวจมาก หลาย ๆ สิบปีมาแล้วการบ้านของเด็กประถมมักเป็นอัตนัย ส่วนใหญ่คนสมัยก่อนจึงใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องมากกว่าเด็กสมัยนี้ในชั้นเดียวกัน


ข้อสอบควรมีความหลากหลายและวัดได้จริงๆครับ

ขอบคุณครับ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์กุหลาบ มัทนา

"คนสมัยก่อนจึงใช้ภาษาเขียนได้ถูกต้องมากกว่าเด็กสมัยนี้ในชั้นเดียวกัน"

ใช่ค่ะอาจารย์

ขอบคุณที่ให้ข้อคิดเห็นค่ะ

ขอบคุณค่ะ อาจารย์ ดร.ขจิต ฝอยทอง

"ข้อสอบควรมีความหลากหลายและวัดได้จริงๆครับ"

ขอบคุณค่ะอาจารย์

ขอบคุณค่ะ อาจารย์นงนาท สนธิสุวรรณ

ขอบคุณค่ะ คุณวินัย เจริญเฉลิมศักดิ์

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี