เชน ม่วงสกุล

Usernameshane1001
สมาชิกเลขที่202092
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกษตรศาสตร์บัณฑิต(การจัดการการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(LL.M.) Major in Comparative and International Law, Southern Methodist University, Texas, USA.

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(LL.M.) Major in International Business Law, Case Western Reserve University, Ohio, USA.

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่นด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00)

กิจกรรมเพื่อสังคมในอดีต

ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายสากล ม่วงศิริ

อนุกรรมาธิการการตำรวจ สมัยประธานสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สมัยประธานสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สมัยประธานสากล ม่วงศิริ

ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม

ประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 6832/2

ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) รุ่นที่ 9