เชน ม่วงสกุล


Username
shane1001
สมาชิกเลขที่
202092
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

นิติศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจบัณฑิต(การตลาด) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เกษตรศาสตร์บัณฑิต(การจัดการการเกษตร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(LL.M.) Major in Comparative and International Law, Southern Methodist University, Texas, USA.

นิติศาสตร์มหาบัณฑิต(LL.M.) Major in International Business Law, Case Western Reserve University, Ohio, USA.

ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ประกาศนียบัตรผลการเรียนดีเด่นด้วยคะแนนเฉลี่ยสะสม 4.00)

กิจกรรมเพื่อสังคมในอดีต

ผู้ช่วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร นายสากล ม่วงศิริ

อนุกรรมาธิการการตำรวจ สมัยประธานสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สมัยประธานสมชาย โล่สถาพรพิพิธ

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการการตำรวจ สมัยประธานสากล ม่วงศิริ

ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนครปฐม

ประธานรุ่นลูกเสือชาวบ้าน รุ่นที่ 6832/2

ประธานรุ่นนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต(ธุรกิจการเกษตร) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(บางเขน) รุ่นที่ 9

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี