ว่าด้วยเมฆ

วันนี้ได้ออกถ่ายภาพธรรมชาติ ได้สังเกต เห็นภาพเมฆขนาดใหญ่ บังแสงอาทิตย์

โดยแสงบางส่วนส่องออกมา ทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงาม

อาจจะจินตนาการเป็นรูปร่าง สัตว์ ก็ได้


ลองเปลี่ยน ไวท์บาลานซ์ จะเห็นว่า ตรงที่สว่างคือตรงที่มีแสงอาทิตย์ส่องมา

โดยตรง บริเวณขอบจะสว่างกว่าตรงกลาง

แสดงว่าด้านข้างมีความหนาแน่นน้อยกว่าตรงกลาง

จะเห็นว่าเมฆมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างตลอดเวลา

ไม่คงสภาพเดิม

น่าจะเป็นเมฆคิวมูโลนิมบัส


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สมุดสาธารณะความเห็น (0)