สัมโภคกาย (1)

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คิดชื่อบันทึกไม่ออก จึงตั้งชื่อบันทึกว่า "สัมโภคกาย" ไปก่อน

เพราะเรื่องที่จะเขียนต่อไปนี้ เกี่ยวข้องกับ "สัมโภคกาย" หนอจิตใจ เป็นเครื่องรับ อารมณ์ เรื่องราว

ที่ผ่านเข้ามากระทบทางอายตนะ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และ ใจ)

อารมณ์ เรื่องราว ที่เข้ามาสู่จิตใจนั้น ก็มีทั้งสิ่งที่เป็นกุศล และอกุศล

มีทั้งสิ่งที่ใจ ชอบ ไม่ชอบ และเฉย ๆการแปรเปลี่ยนของจิตใจตามอารมณ์เรื่องราวที่เข้ามากระทบนั้น

ทางโลกเราเรียกว่า "ความคิด"

ถ้าเป็นเรื่องราวที่ใจไม่ชอบ เป็นทุกข์ ใจก็จะพยายามผลักใส

ถ้าผลักใสออกจากตัวไม่ได้ดั่งใจ ก็จะนำไปสู่ "ความโกรธ"


หรือ ถ้าเป็นเรื่องราวที่ชอบใจ หรือ ใจชอบแล้วนั้น

ก็อยากยึดไว้ ถือไว้ หรือ "โลภ" อยากได้มาก อยากให้อยู่นาน ๆ หนอ


ทุกความคิด ทุกเรื่องราว ย่อมทำให้ใจ "หลง" ไปคิดปรุงแต่งออกดอกออกผลเป็นเรื่องเป็นราว หนอ
แม้กายเนื้อของเราจะเป็นมนุษย์ แต่จิตใจของเรานั้น

แปรเปลี่ยนไปมากมาย ตามเรื่องราวความคิดที่เข้ามากระทบ

ท่านตั้งชื่อ กายต่าง ๆ ที่จิตใจเราแปรเปลี่ยนเป็นไปตามเรื่องราวนี้ว่า "นิรมาณกาย"

แต่จะมีอยู่กายหนึ่ง ที่สงบเป็นสมาธิ ท่านตั้งชื่อกายนั้นว่า "สัมโภคกาย"ทาน ศีล ภาวนา เพื่อให้จิตใจเข้าสู่ความสงบ สว่าง สะอาด อย่างตื่นรู้

เพียรสู่ "สัมโภคกาย" หนอ
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)