อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

แต่อาจารย์ ธนากร ได้ บรรยายแบบไม่บรรยาย สอนแบบไม่สอน ยอนให้ทุกคนในที่ประชุมเป็นเจ้าของเวที เป็นนักกระบวนกร ทำกระบวนการ

ผู้เขียนชื่นชอบการจัดเวที บรรยายของ อาจารย์ หมอ สกล สิงหะ ในงาน HA ทุกปี ที่ทาง สรพ

จัด ซึ่งเป็นไปอย่างเรียบง่าย ทุกคนได้ฟัง ได้คิด ได้พูด เป็นพื้นแห่งความปลอดภัย

ในการให้ทุกคนเป็นเจ้าของเวที ในการประชุม เป็นการผ่อนพักตระหนักรู้

รู้สึกมีเกียรติ มีค่าในวงพูดคุย

และในการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาทีมวิทยากรค้านครอบครัวระดับจังหวัด

ประจำปี 2558 ที่ทาง สค.(สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)

เมื่อวันที่ 2-4 มีนาคม 2558 ณ .บ้านทะเลสีครีม รีสอร์ท สมัทรสงคราม

วันแรกเป็นกิจกรรมเปิดการสัมนาและเรียนรู้เรื่องมาตรฐานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

รวมไปถึง เรียนรู้เรื่องสถานการณ์ของครอบครัวไทย

วันที่ 2 และวันที่ 3 เป็นการบรรยาย การเป็นวิทยากรกระบวนการ เพื่อการพัฒนาสถาบันครอบครัว

การฝึกปฎิบัติการเป็นวิทยากรกระบวนการ การสรุปบทเรียน

การออกแบบกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

รวมไปถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานของทีมวิทยากร ระดับจังหวัด ของผู้อบรม

รวมไปถึงกระบวนการทำงานในพื้นที่ และเสริมกำลังใจผู้ปฎิบัติงานพื้นที่

เหล่านี้คืองานของอาจารย์ ที่ต้องให้ความรู้กับผู้เข้าอบรม ไล่เรียงราววิชาต่างๆ ตามกำหนดการก็รู้สึก

เหนื่อยหน่าย ไม่อยากเรียนรู้

แต่เมื่อเข้าห้องประชุม การจัดเวที การพูดคุยของวิทยากร เป็นไปด้วยความเรียบง่าย

เรียนรู้กันทั้งสองฝ่าย ไม่ตกอยู่ในกับดักของตารางเวลากำหนดการ

ผู้เขียนซึ่งนับว่าเป็นนักประชุมนักเรียนรู้คนหนึ่ง ที่มักพบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ในการประชุมทุกครั้ง

แต่เวทีนี้ คุ้นหน้าอยู่คนเดียวที่มาจาก นครปฐม นึกพินิจอยู่นานจึงจำได้ ว่าเป็น อาจารย์ มณเทียร

ผู้คร่ำหวอดเรื่องสวัสดิการชุมชนมาตั้งแต่ต้น เคยเห็นเคยเจออาจารย์ในเวที สวัสดิการ ระดับชาติมาแล้ว

อาจารย์คมกฤส เปิดเวที โดยให้แต่ละคนแนะนำตัวและงานที่ทำ เป็นการเปิดปาก

เปิดกำแพงการพูดที่กั้นออก ซึ่งทำให้ผู้เขียนได้เรียนรู้การงานหน้าที่ของเพื่อนผู้เข้าร่วมประชุมจดบันทึกตามกลุ่มคนที่มาร่วมประชุมได้ว่า เป็นใคร มาจากใหน

กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าสังกัด กระทรวงพ่อแม่ ที่ดูแลเรื่องครอบครัว

กลุ่มที่ 2 มาจากศูนย์พัฒนาครอบครัว

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มเจ้าหน้าที่ จัดการประชุม

กลุ่มที่ 4 กลุ่มอาจารย์ วิทยากร

กลุ่มที่ 2 จะมีมาก หลากหลายอาชีพ เช่น ครู ตำรวจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานเปล

พยาบาลจิตเวช ผู้ใหญ่บ้าน นักการเมืองท้องถิ่น ปลัดเทศบาล อสม วิทยากรเรือนจำ

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น นักฒพนา ท้องถิ่น ประชาคมปลอดเหล้า

วิทยากร ด้านยาเสพติด มโนราห์ ศิลปิน นักจัดสวัสดิการชุมชน ประธานสภาองค์กรชุมชน

เยาวชนจากสภาเด็ก ครู กศน. สมาคมครอบครัวเข้มแข็ง เหล่านี้ตามที่ได้บันทึกทันในการรายงานตัว


ซึ่งนับว่ากลุ่มเป้าหมายหลายหลาก คงยากแก่การบรรยายของอาจารย์ แต่อาจารย์ ธนากร

ได้ บรรยายแบบไม่บรรยาย สอนแบบไม่สอน ยอนให้ทุกคนในที่ประชุมเป็นเจ้าของเวที

เป็นนักกระบวนกร ทำกระบวนการ ซึ่งอาจารย์ ตั้ง ธง บอกโจทย์เป้าหมาย ที่คนในวงประชุม

ได้คิด ฝึกคิด ได้เล่า ฝึกเล่า ได้ทำฝึกทำ ได้เขียนฝึกเขียน ได้ฟัง ฝึกฟังได้นำเสนอ ฝึกนำเสนอ

ฝึกวิเคราะห์ ได้วิเคราะห์ ซึ่งส่วนมากเรามักมักติดอยู่ที่ได้ทำและยังไม่ได้ทำ

แล้วอาจารย์ ใหม่ก็ได้มาทะลวงความคิด ให้คิดต่อในเชิงกระบวนการคิด ให้ก้าวข้ามพ้น

ความคิด เชิงโครงการและเชิงกิจกรรมนั้นคือคิดงานครอบครัว นำพาพัฒนาประเทศ

เมื่อทุกกลุ่มร่วมคิด ร่วมเขียนร่วมทำ แล้วก็มาร่วมนำเสนอ

อาจารย์อนุวัฒน์ จันทร์เขต ก็ได้ สรุป ขมวดประเด็นจากการนำเสนอ ทำเป็นมายแมพ มาสรุปให้ฟัง

แล้ว อาจารย์ ธนากร ก็มา ยอน ให้พวกเรา ฮึกเหิม ในการไปออกศึก กับ ครอบครัวในชุมชน ....

ซึ่งผู้เขียนมองว่า การทำงานของทีมอาจารย์ ธนากร ได้บรรยาย ได้สอน

วิธีการและหลักคิดในการเป็นวิทยากรกระบวน โดยการไม่บรรยาย แต่เป็นการคุม

กำกับเวที ให้เป็นไปตามโจทย์ที่ ทาง สค. ต้องการให้เกิด

มุมมองนี้เป็นการมองของผู้เขียนเอง

ไม่ผูกพันความคิดของผู้เข้าร่วมคนอื่น ซึ่งในกระบวนการแบบนี้

มองว่า เป็นการจัดการความสุข ก่อนสอนให้ความรู้...ซึ่งผู้เขียน ได้เคล็ดวิชานี้

จะนำไปปรับใช้ในการเป็น นักกระบวนกร ของพื้นที่พัทลุงต่อไป

ทีมพัทลุงนำเสนอความคิด

ชัยภูมิ ทั้งผอ และสารวัตร จัดหนักของชัยภูมิ

พี่ไฝ เมืองน่าน ศิลปินวง สันติภาพ นำเสนอแบบมีศิลป์


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เหมือนแรงหนึ่งผลักดันให้ฉันเขียนความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

การเป็นวิทยากรกระบวนการนี่เป็นศิลปชั้นเซียนนะคะที่จะดึงความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าอบรม

ในโรงเรียนก็เป็นใบงาน ในกลุ่มนี้ก็เป็น "โจทย์คุย"

ขอบคุณนะคะที่มาเล่า

ครับ คุณ nui ทุกคนที่เข้าประชุม มีประสบการณ์ มีทักษะในแต่ละด้าน

มีดีอยู่ในตัว

เป็นหน้าของกระบวนกรที่ต้องดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมา

จัดออกแบบเวทีก็สำคัญ ในการพูดคุย

การสร้างบรรยากาศ เป็นตัวเสริม

วิทยากร เป็นผู้กำกับให้ ในวงแสดง

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

เข้าใจว่าคุณธนากร

เป็นกรรมการของศูนย์ครอบรัวใช่ไหมครับ

เอามาฝากบังด้วยครับ

http://www.gotoknow.org/posts/586949

เขียนเมื่อ 


บัง ได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยนะคะ ...เก่งมากๆๆ เลยค่ะ

ใช่ครับอาจารย์ ขจิต คุณ ธนากร เป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ครับ

ขอบคุณ หมอ เปิ้น การเดินทางคือการทำงานและพักผ่อนครับ