ความเห็น 3010742

อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

เขียนเมื่อ 

ใช่ครับอาจารย์ ขจิต คุณ ธนากร เป็นประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ครับ