ความเห็น 3010320

อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมาก

เข้าใจว่าคุณธนากร

เป็นกรรมการของศูนย์ครอบรัวใช่ไหมครับ

เอามาฝากบังด้วยครับ

http://www.gotoknow.org/posts/586949