ความเห็น 3010456

อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

เขียนเมื่อ 


บัง ได้เรียนรู้ตลอดเวลาเลยนะคะ ...เก่งมากๆๆ เลยค่ะ