ความเห็น 3010195

อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

เขียนเมื่อ 

การเป็นวิทยากรกระบวนการนี่เป็นศิลปชั้นเซียนนะคะที่จะดึงความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าอบรม

ในโรงเรียนก็เป็นใบงาน ในกลุ่มนี้ก็เป็น "โจทย์คุย"

ขอบคุณนะคะที่มาเล่า