ความเห็น 3010270

อาจารย์ ธนากร คมกฤส บรรยายการเป็นวิทยากรกระบวนการ โดยการไม่บรรยาย

เขียนเมื่อ 

ครับ คุณ nui ทุกคนที่เข้าประชุม มีประสบการณ์ มีทักษะในแต่ละด้าน

มีดีอยู่ในตัว

เป็นหน้าของกระบวนกรที่ต้องดึงศักยภาพที่มีอยู่ออกมา

จัดออกแบบเวทีก็สำคัญ ในการพูดคุย

การสร้างบรรยากาศ เป็นตัวเสริม

วิทยากร เป็นผู้กำกับให้ ในวงแสดง