ขอบคุณ........ที่ประเทศไทยมีวันพ่อแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติเป็นวันสำคัญมากขึ้นเป็นลำดับโดยยึดแบบอย่างการเป็นพ่อที่ดี คำสอนของพ่อและอื่น ๆที่ได้ทรงงานไว้ปรากฎ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจนเป็นศูนย์รวมไปสู่สังคมความเป็นครอบครัวของคนทุกคนในชาติที่ได้แสดงออกทั่วประเทศในการจัดงานเทอดพระเกียรติ อันสืบเนื่องจากวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระองค์ถูกกำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ

การจัดกิจกรรมเทอดพระเกียรติดังกล่าวเสร็จสิ้นลง แต่อาจจะไม่มีใครมองเห็นความสำคัญอันสืบเนื่องจากการมีวันพ่อ

หลายคน อาจจะมีลูก ๆ จัดกิจกรรมที่บ้านให้กับพ่อ กราบพ่อ กอดพ่อ ซื้อของชอบให้พ่อ พาพ่อไปเที่ยว พาพ่อไปทานอาหารนอกบ้าน

ภาพเหล่านี้มีให้เห็นเกือบทุกสถานที่และถ้าอยู่ห่างไกลก็พูดคุยมาทางโทรศัพท์ขอพรจากพ่ออันเป็นสิ่งสร้างความสุขให้กับคนเป็นพ่ออย่างหาที่เปรียบมิได้

ผู้สูงวัยหลายคนหลายท่านมีความสุขในวันพ่อแห่งชาติ ลูกมากราบมากอด หลานเหลน มากราบมากอด แววตาที่เคยอ่อนล้า กลับมีประกาย รอยยิ้มที่ว่างเว้น ก็ยิ้มหัวเราะได้ตลอดวัน

ที่สำคัญเมื่อหลายปีก่อน พ่อกับลูกเริ่มห่างเหินกัน ไม่พูดคุยกัน อารยธรรมตะวันตกเข้ามาแพร่หลายในประเทศไทยเรา ความเป็นครอบครัวแบบไทยค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลง และหลายฝ่ายมองว่าสังคมครอบครัวไทยเริ่มที่จะห่างไกลกันและกันมากขึ้น ความเป็นเครือญาติเริ่มห่างเหินกันตามมาด้วย โดยมองไม่เห็นความสำคัญของความเป็นเครือญาติไปเลยก็มี

ปัจจุบันวันพ่อแห่งชาติยังมีผลส่งความรู้สึกส่งถึงเด็ก ๆ หรือเยาวชนมากขึ้น ทำให้ความหมายคำว่า "พ่อ" มีความสำคัญขึ้นตามลำดับ สังคมก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดทำสื่อที่ส่งผลให้ทุกคนทำดีที่ยิ่งทวีความสำคัญในการมีแบบอย่างที่หลากหลาย โดยมีเจตจำนงค์ให้ทุกครอบครัวมีความสุข ละเว้นสิ่งอันนำมาซึ่งการทำลายความสุข ถ้าลูกทุกคนกระทำได้ ประเทศชาติของเรา ก็จะผ่านอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ไปอย่างง่ายดายแน่นอน

นี่แหละที่ขอบคุณ ที่ประเทศไทยมีวันพ่อแห่งชาติ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ยาสามห่อนำมาแจกจ่ายแบ่งปันความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ...ถึงแม่วันพ่อมีทุกวัน...แต่วันพ่อแห่งชาติก็เป็นวันที่พิเศษมากๆ ครับ