ความเห็น 2997724

ขอบคุณ........ที่ประเทศไทยมีวันพ่อแห่งชาติ

เขียนเมื่อ 

เห็นด้วยอย่างยิ่งครับ...ถึงแม่วันพ่อมีทุกวัน...แต่วันพ่อแห่งชาติก็เป็นวันที่พิเศษมากๆ ครับ