ชาตรี เสงี่ยมวงศ์ (ครูชา เปิงบ้าน)


ผู้อำนวยการเชียวชาญ
สถาบันพัฒนาการศึกษนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
Username
nfekrucha
สมาชิกเลขที่
30905
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

สถานที่เกิด ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น สถานที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 3 ตำบลกระนวน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170

สถานที่ทำงาน ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 ตำแหน่งหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา พ.ศ. 2517 มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน พ.ศ. 2519 มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนการช่างขอนแก่น พ.ศ. 2520 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ช่างไฟฟ้า) วิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น วิทยาเขต 1 พ.ศ. 2530 นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช พ.ศ. 2550 ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รางวัลและการเชิดชูเกียรติ พ.ศ. 2544 นักโดดร่มกิตติมศักดิ์ ชั้น 1 ผู้ที่ได้เสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ไว้ แก่ราชการตำรวจตระเวณชายแดน สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นวัตกรรมประเภทสื่อการเรียนรู้ ดีเด่น สำนักงาน กศน. พ.ศ. 2553 ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สำนักงาน สกสค. พ.ศ. 2553 เป็นผู้ดำรงตนอยู่ในคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ต่อ สังคม กรมการศาสนา พ.ศ. 2554 หนึ่งแสนครูดี คุรุสภา พ.ศ. 2554 ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 7 ด้านศิลปกรรม (ดนตรีอีสาน) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท