ป. ฉลาดน้อย ส่งเสริม

ชาตรี เสงี่ยมวงศ์  ครูภูมิปัญญาไทย  รุ่นที่ 7  ด้านศิลปกรรม (ดนตรีอีสาน) และ ป. ฉลาดน้อย ส่งเสริม ศิลปินแห่งชาติ 2548 สาขาศิลปการแสดง (หมอลำ)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปิงบ้านและชานเรือนความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ชื่นชอบในน้ำเสียงอาจารย์ ป.ฉลาดน้อย ส่งเสริม มากค่ะ