พร้อมใจ มุ่งมั่น ทำความดี ถวาย ในหลวง....

บันทึก เมื่อคนไทยทั้งแผ่นดินต่าง ณ พื้นที่ต่าง ๆ ได้ร่วมพร้อมใจ มุ่งมั่น ทำความดี ถวาย ในหลวง.... ดังตัวอย่างภาพประกอบเล็กน้อย จากการตั้งโรงบุญทั่วทุกภูมิภาค ที่นำให้เห็นเพื่อร่วมอนุโมทนา.... ฯลฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครั้งหนึ่งในชีวิตความเห็น (1)

ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน