ขณะที่ออกกำลังกายแล้วพยายามหายใจลึก ๆ นาน ๆ จะช่วยให้ปอดขยายตัวและการฟอกอากาศก็จะสมบูรณ์มากขึ้น จะส่งผลให้ร่างกายเรามีความสดชื่นมากขึ้น อย่าลืมต้องออกกำลังกายทุกวัน วันละ 30 นาที