รายงานประจำวันอาทิตย์ ที่ 29 ต.ค.2549

เวลา 07.00 น.นำรถไปรับคณบดีที่ สนามบินพิษณุโลก เครืองบินลงเวลา 07.55 น.ส่งที่ ม.นเรศวร (นอก) แล้วนำรถมาทำความสะอาดที่โรงรถ ม.นเรศวร (ใน) ขอแจ้งตารางเทียวบินใหม่จาก พ.ล. - ก.ท. และ จาก ก.ท. - พ.ล. ดังนี้. 

       พิษณุโลก  -  กรุงเทพฯ                กรุงเทพฯ   -   พิษณุโลก  

TG 161  08.35 - 09.20     ทุกวัน         TG      07.00 - 07.55   ทุกวัน

TG 169  17.55 - 18.40       ทุกวัน       TG      16.20 - 17.15   ทุกวัน