นวตกรรม : "พันพัวแต่ไม่เสี่ยง"


ในช่วงนี้ห้องผ่าตัดกำลังฮอตสุด ๆ ที่ร้อนแรงน่ะเพราะเตรียมงานที่จะนำเสนอในงานตลาดนัดความรู้และ CQI ของสถาบันบำราศฯ ที่จะจัดในระหว่างวันที่ 31 ต.ค. 2549 - 3 พ.ย. 2549 นี้ และอย่างที่ได้กล่าวไว้ว่าเราจะมีนวตกรรมถึง 3 เรื่อง ซึ่งในบันทึกเรื่อง "มีเธอแล้วหายใจสะดวก" คลิกที่นี่ นั้นเป็นผลงานชิ้นที่ 1 สำหรับผลงานชิ้นที่ 2 ในบันทึกนี้ คือ  "พันพัวแต่ไม่เสี่ยง" ซึ่งความจริงก็คือนวตกรรม "การใช้ผ้า Gauzeแทน Webril ในการใช้กับเครื่องรัดห้ามเลือดในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์" นั่นเอง

 Line1  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">หลักการและเหตุผล</p>  <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">          อุปกรณ์ห้ามเลือด (Tourniquet ) นั้นถือเป็นอุปกรณ์ที่สำคัญมากในการทำผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์  เพราะจะช่วยลดปริมาณการเสียเลือดในการทำผ่าตัดและทำให้สามารถมองเห็นตำแหน่งการผ่าตัดได้ชัดเจนเพื่อสะดวกในการผ่าตัด   Webril เป็นวัสดุที่ทำจากสำลีใช้สำหรับพันรอบแขนหรือขาเพื่อรองก่อนพัน cuff ของอุปกรณ์ห้ามเลือด (Tourniquet ซึ่งเมื่อใช้แล้วต้องทิ้ง ในขณะพันWebril รอบแขนหรือขามักจะมีฝุ่นละอองกระจาย %e0%b9%82%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%b42 ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อบาดแผลผ่าตัด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"><div style="text-align: center"></div></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">Webril  ที่ใช้ในการพันรอบแขนหรือขา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p>   <div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">ขณะใช้ Webril พันรอบแขนจะเกิดการฟุ้งกระจาย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center">หลังจากพันรอบแขนด้วย Webril แล้วจะใช้ Cuff เครื่องรัดห้ามเลือดพันทับ Webril อีกครั้ง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="center"></p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ห้องผ่าตัดจึงได้เกิดแนวคิดที่จะใช้ผ้า Gauze แทน Webril เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อบาดแผลผ่าตัดและเป็นการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">สาเหตุและแรงจูงใจ </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1. เพื่อให้ผู้ป่วยปลอดภัยไม่เกิดภาวะเสี่ยงของการติดเชื้อบาดแผลผ่าตัด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">3. เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p>   <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">วิธีการทำผ้า Gauze แทน Webril</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>1.ใช้ผ้า Gauze ขนาด กว้าง 6 นิ้วสำหรับแขน และ 7 นิ้วสำหรับขา <p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">                </p>2. พันผ้า Gauze ทบกันประมาณ 10 ชั้นและเย็บขอบทั้ง 4 ด้าน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="left">Gauze ที่เย็บสำเร็จแล้วขนาด กว้าง 6 นิ้วสำหรับแขน และ 7 นิ้วสำหรับขา</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="left"></p>  <div style="text-align: center"></div> <p align="center"> Gauze ที่เย็บสำเร็จรูปแล้ว ชิ้นบนขนาดกว้าง 6 นิ้วสำหรับพันรอบแขน ชิ้นล่างกว้าง 7 นิ้วสำหรับพันรอบขา </p><p style="text-align: center"></p> <p align="center">  ขณะใช้ผ้า Gauze ขนาด กว้าง 6 นิ้วสำหรับแขน พันรอบแขนจะไม่เกิดการฟุ้งกระจาย</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p><div style="text-align: center"></div> <p align="center">  หลังจากพันรอบแขนด้วย Gauze แล้วจะใช้เครื่องรัดห้ามเลือดพันทับ Gauze อีกครั้งเหมือนกัน </p><p align="center"> </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">ผลที่คาดว่าจะได้รับ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">1. อัตราการติดเชื้อของบาดแผลผ่าตัดชนิดที่หนึ่ง = 0   %</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right">2. ลดต้นทุนการค่าใช้จ่ายวัสดุสิ้นเปลือง (Webril)  4000บาท/ปี</p><p>  </p><p>สรุปผลการปฏิบัติงานที่ได้ดำเนินการแล้ว </p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">1. ผู้ป่วยปลอดภัย ไม่เกิดบาดแผลผ่าตัดติดเชื้อ</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal">2. ลดต้นทุนในการเบิก (Webril) ลงได้  219 ราย ประหยัดเงินได้ 4550 บาท</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p align="right"> ปัญหาและอุปสรรค</p><p align="right">           ในรายทำผ่าตัดนานที่บริเวณขา    จะพบว่ามีบางรายที่เกิด Blebs  (โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีผิวหนังบาง )จึงได้มีแนวคิดแก้ไขให้ใช้ผ้าสำลีแทนผ้า Gauze เพื่อลดแรงกด</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="right"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"> อู้ว....ว้าว....เห็นมั๊ยคะว่าผลงานยอดเยี่ยมกระเทียมดองขนาดไหน....และไม่สงวนลิขสิทธิ์อีกเช่นเคย วันนี้ขอบ๊าย..บายก่อนแล้วรอพบกับผลงานชิ้นที่ 3 พรุ่งนี้ค่ะ...ไปล่ะคะ....</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal"></p>Line1

หมายเลขบันทึก: 56354เขียนเมื่อ 29 ตุลาคม 2006 18:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 6 กันยายน 2013 17:36 น. ()สัญญาอนุญาต: จำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (8)

ตัวอย่างนวัตกรรมที่เกิดจากประสบการณ์ความรู้เชิงปฏิบัติแท้ๆ เลยนะค่ะ ขอบคุณพี่เล็กที่นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ค่ะ

ขอบคุณหนูเล็กค่ะ     ช่วยคิดต้นทุนและกำไรขาดทุนเพื่อจะจ่ายโบนัส (ถ้ามี)  ก่อนผอ.เกษียณนะคะ
  • น้องเอกอยากได้ผ้าพันหัวใจ
  • หาได้ที่ไหนครับ
  • จะได้เอาไปฝากน้องที่ ปาย

ขอชื่นชม และยินดี

กับ อีกหนึ่ง นวัตกรรม ไทยเพื่อไทย

แค่ครั้งเดียวลดได้ 4พันกว่าบาท แล้วหลายครั้งๆ ลดได้มากเลย

รู้สึกภาคภูมิใจมาก..มาก กับเสียงชื่นชมจาก อ.จันทวรรณ ท่านผ.อ.อัจฉรา และคุณตาหยู ต่อหน่วยงานชุมชนคนชุดเขียว และเราจะยังคงพัฒนางานต่อไปโดยไม่มีวันเหนื่อยแน่นอนค่ะ
ผ้าพันหัวใจเหรอคะมีแน่นอนแต่ต้องมารับที่บำราศนะคะและจะแถมไม้ดามอกให้ด้วยค่ะ แต่ว่า....อ.ขจิตจะเอาไว้ใช้เองก็บอกมาเถอะค่ะ ไม่ต้องอ้างน้องเอกหรอก..อิอิ
บอกได้คำเดียวว่ายอดเยี่ยมมากๆ ทั้งเนื้อหา CQI นี้และการนำเสนอของ "น้องเล็ก" ในบ่ายวันนี้ค่ะ (31 ต.ค. 2549)
  • กำลังใจที่มีให้อย่างสม่ำเสมอจากพี่มอมทำให้ไม่เหนื่อยที่ต้องคิดและพัฒนางานค่ะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท